КЫРГЫЗСТАН
ИШ УБАКТЫСЫ
КҮНҮ ТҮНҮ 24/7
ТИЛ

Келишим - сунуш

Бул макулдашуу "Автомотив Ассистанс Альянс" ЖЧШ (мындан ары "Компания") укукка жөндөмдүү шарттарда Компания менен келишим түзүү үчүн зарыл ыйгарым укуктары бар ар кандай жеке адамга расмий сунушу (ачык оферта) болуп саналат. Келишимде жана Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипте жана Макулдашуунун бардык маанилүү шарттарын жана кызматтарды көрсөтүү тартибин камтыйт.

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Бул Келишимде төмөнкү терминдер жана алардын аныктамалары колдонулат:
Кызматтар – Программанын алкагында Компания жана Компаниянын Өнөктөштөрү тарабынан Кардарларга ушул Келишимде көрсөтүлгөн көлөмдө жана шарттарда көрсөтүлүүчү кызматтар.

Акцепт - Кардар тарабынан Картаны мыйзамдуу түрдө алуу жана ушул Келишимдин 2-бөлүмүндө каралган Компаниянын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 100% алдын ала төлөө.

Келишим - Казакстан Республикасынын Граждандык кодексинин 28-главасында белгиленген тартипте ушул Келишимде каралган шарттарда түзүлгөн Кардар менен Компаниянын ортосундагы келишим.

Кардар – ушул Макулдашууга ылайык Программага катышуучу Автоунаага мыйзамдуу түрдө ээлик кылган жана/же пайдаланган жак.

Компания «Автомотив Ассистанс Альянс» жоопкерчилиги чектелген коому болуп саналат.

Тараптар - Казакстан Республикасынын Граждандык кодексинин 28-главасында жана ушул Келишимде каралган негиздер боюнча ушул Келишимди түзгөн компания, кардар.

Автоунаа - ушул Келишимге ылайык Программага катышуучу, жалпы салмагы 3,5 тоннага чейинки жеңил унаа.

Эвакуатор - Компанияга же Компаниянын өнөктөшүнө таандык болгон, техникалык жана конструкциялык жактан башка транспорт каражаттарын толук же жарым-жартылай жүктөө же сүйрөө аркылуу жеткизген, түшүрүү жана ташуу үчүн арналган адистештирилген транспорт каражаты. адистештирилген унаа жана колдонуудагы мыйзамдар юоюнча иштеген. Ушул Макулдашуунун максаттары үчүн техникалык транспорт каражаттары эвакуаторлорго теңештирилиши мүмкүн.

ДТП - Жол кырсыгы.

Жолдор - жабык аймакта жайгашкан (№ 3 тиркемеге ылайык), жабдылган же ыңгайлаштырылган жана транспорт каражаттарынын кыймылы үчүн пайдаланылуучу тилкелер, жер тилкелери же жасалма курулуштун үстү. Жолдорго бир же бир нече жүрүүчү бөлүктөрдү, ошондой эле трамвай жолдорун, тротуарларды, ийиндерди жана эгерде бар болсо, медианаларды камтыйт.

Программа - Программанын иштөө мөөнөтүнүн ичинде №1 Тиркемеде ушул Келишимде көрсөтүлгөн көлөмдө жана шарттарда Кардарга кызматтарды көрсөтүү боюнча программа.

РК – Казакстан Республикасынын аймагы.

Программанын түрү - ушул Макулдашуунун №2 пунктунда саналган Программалардын түрлөрүнүн бири.

Кызмат – Компания жана/же Компаниянын Өнөктөштөрү тарабынан № 1 Тиркемеде көрсөтүлгөн кызматтарды көрсөтүү. Автотейлөө унаа жолдо жүргөндө гана жүргүзүлөт.

Кызматтын башталышы - Программада Транспорт каражатын каттоо датасы катары көрсөтүлгөн календардык дата

Программанын узактыгы 12 (он эки) / 24 (жыйырма төрт) / 36 (отуз алты) / 48 (кырк сегиз) / 60 (алтымыш) календарлык ай, Кардардын талабы боюнча Кызмат башталган күндөн тартып, анын жүрүшүндө Компания белгилүү бир Кардарга Кызматтарды көрсөтөт. Программанын аракети ушул конкреттүү Кардар үчүн Программанын аракетинин акыркы күнүнүн 23:59да убактысында аяктайт.

Байланыш борбору – компаниянын кызматы, күнү-түнү жана жыл бою иштеген, кардарларды тейлөөнү уюштуруучу, алар телефондор аркылуу байланышкан учурда Казакстан Республикасы: 8-800-004-01-25, Кыргыз Республикасы: 0-800 -800-99-99, башка даректер: 8-727-347-09-01.

Өнөктөштөр - ушул Келишимдин шарттарына жана алар менен компания тарабынан түзүлгөн келишимдерге ылайык Кардарларды тейлөөнү көрсөткөн Компаниянын өнөктөш тармагынын уюмдары. Компания ушул Келишимди аткарууда Өнөктөштөрдүн аракеттери үчүн жоопкерчилик тартат.

КМШ – Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине кирген өлкөлөрдүн аймагы.

СЦ - сервис центр- тейлөө борбору.

1.2. Компания Кардардын бул сунушту кабыл алуусунун негизинде жана Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, төмөндө көрсөтүлгөн шарттар боюнча Кардар менен келишим түзөт.

1.3. Ар бир юридикалык жактан жөндөмдүү жеке адам Компаниянын кардары боло алат.

1.4. Кардар менен Компаниянын ортосундагы келишим Казакстан Республикасынын аймагында, КМШ мамлекеттеринде жарактуу, (программанын түрүнө жараша); эвакуациялоо же техникалык жардам көрсөтүү кызматтары No 1 тиркемеде көрсөтүлгөн шаарларда, ошондой эле Программанын түрүнө жараша шаарлардын административдик чек араларынан 30 (отуз) дан 100 (жүз) километрге чейинки аралыкта көрсөтүлөт. куралдуу кагылышуулардын, согуштардын, өзгөчө кырдаалдын аймактарынан тышкары кездерде.

1.5. Компания ушул Келишимде белгиленген тартипте жана шарттарда Компаниянын кардарларына гана тиешелүү өнөктөштөр менен түзүлгөн келишимдердин негизинде иштерди аткарат жана кызмат көрсөтөт жана жеңилдиктерди жана башка ушул сыяктуу жеңилдиктерди кардар үчүн алууга көмөк көрсөтөт.

1.6. Эгерде Казакстан Республикасынын мыйзамдарына ушул Келишим боюнча тараптардын укуктук мамилелерине таасир этүүчү өзгөртүүлөр киргизилсе, алар күчүнө кирген учурдан тартып жаңыдан кабыл алынган ченемдик укуктук актыларга ылайык келтирилиши керек. Ушул Келишимде каралбаган шарттар Казакстан Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

1.7. Кабыл алуу толук жана шартсыз болуп саналат, башкача айтканда, Компаниянын кардары Картаны мыйзамдуу түрдө сатып алганы жана Кардар тарабынан Компаниянын кызматтары үчүн 100% алдын ала төлөөсү бул бардык шарттарды толук жана шартсыз кабыл алуу (кабыл алуу) болуп саналат. оферта, бул Картаны мыйзамдуу түрдө сатып алган жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн 100% алдын ала төлөмдү төлөгөн, ушул ачык сунуштун шарттарына ылайык компания менен келишимдик мамилелерди түзгөн адам. Ал адам бул сунуштун шарттарын окуп чыкты деп эсептелген жана Казакстан Республикасынын Граждандык кодексине ылайык Компания катары каралат дегенди билдирет.

1.8. Тараптар Келишимди кошулуу келишими катары тааныйт, ага ылайык Кардар эч кандай алып салуулар жана эскертүүлөрсүз анда жазылган шарттарга кошулат.

2. КЕЛИШИМДИН МАКСАТЫ. КАРТАЛАРДЫ ТОЛТУРУ

2.1. Келишимге ылайык, Компания ушул Офертанын шарттарына ылайык, Кардарга кызматтарды көрсөтүүгө (белгилүү бир аракеттерди жасоого же белгилүү иш-аракеттерди жүзөгө ашырууга) милдеттенет, ал эми Кардар ушул Офертанын шарттарына ылайык, алар үчүн акысын төлөөгө милдеттенет. Күнү-түнү иштеген бирдиктүү диспетчердик кызматтын телефону: Казакстан Республикасы: 8-800-004-01-25, Кыргыз Республикасы: 0-800-800-99-99, башка жерлер: 8-727-347-09- 01.

2.2. Кардарларды тейлөө пакеттерин толтуруунун алкагында Компания күнү-түнү Компаниянын Кардарынын буйругу боюнча төмөнкү кызматтарды аткарат жана Компаниянын Кардарына төмөнкү эрежелерге жана шарттарга ылайык төмөнкү маалыматтарды берет жана программалар боюнча кардарларга кызмат көрсөтүүлөт:

АЧКАН КАРДАРГА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮН ШАРТтары ЖАНА ПРОГРАММАЛАРЫ

Программанын түрү - AAA CLASSIC

Кызмат/ Окуя:

Техникалык кеңеш / чектөөлөр жок.

Юридикалык консультациялар телефон аркылуу телефон аркылуу иш убактысында / чектөөсүз.

Техникалык жардам:

- Унааны ачуу / чектөөсүз.
- Күйүүчү май менен камсыздоо / чектөөлөр жок.
- Аккумулятордун заряды жараксыз болгон учурда кыймылдаткычты иштетүү / чектөөсүз.
- бузулган дөңгөлөктөрдү алмаштыруу / кырсык, бузулуу.

Эвакуация / кырсык, бузулуу.

Шаардын сыртында бекер жеткизүү чеги, 30 км.

Иш-чаранын аймагы Казакстан Республикасы жана КМШ мамлекеттери.

Программанын түрү - AAA PLUS

Кызмат/ Окуя:

Техникалык кеңеш / чектөөлөр жок.

Юридикалык консультациялар телефон аркылуу телефон аркылуу иш убактысында / чектөөсүз.

Техникалык жардам:

- Унааны ачуу / чектөөсүз.
- Күйүүчү май менен камсыздоо / чектөөлөр жок.
- Аккумулятордун заряды жараксыз болгон учурда кыймылдаткычты иштетүү / чектөөсүз.
- бузулган дөңгөлөктөрдү алмаштыруу / кырсык, бузулуу.

Эвакуация / кырсык, бузулуу.

Такси (50 км чейин, 5000 тенге макс) / кырсык, СК эвакуациялоо учурунда. бренд дилери.

Эвакуацияланган унааны табууга жардам берүү / чектөөсүз.

Шаардын сыртында бекер пробегтин чеги, 50 км.

Иш-чаранын аймагы Казакстан Республикасы жана КМШ мамлекеттери.

Программанын түрү - AAA Premier

Кызмат/ Окуя:

Техникалык кеңеш / чектөөлөр жок.

Юридикалык консультациялар телефон аркылуу телефон аркылуу иш убактысында / чектөөсүз.

Техникалык жардам:

- Унааны ачуу / чектөөсүз.
- Күйүүчү май менен камсыздоо / чектөөлөр жок.
- Аккумулятордун заряды жараксыз болгон учурда кыймылдаткычты иштетүү / чектөөсүз.
- бузулган дөңгөлөктөрдү алмаштыруу / кырсык, бузулуу.
Эвакуация / кырсык, бузулуу.
Такси (50 км чейин, 5000 тенге макс) / кырсык, СК эвакуациялоо учурунда. бренд дилери.
Эвакуацияланган унааны табууга жардам берүү / чектөөсүз.
Алмаштыруучу унаа (Казакстан Республикасынын аймагында гана, авариядан кийин эвакуациялоодо марканын расмий дилерине, эгерде оңдоо үч суткага чейин бир суткадан ашык убакытка созулса, автомобилдин классы "С" ден жогору эмес кезде). Кызмат аймактагы алмаштыруучу унаа бар болсо, кошумча макулдашуу/кырсык боюнча көрсөтүлөт.

Поезд же учак/жол кырсыгына билеттер, СКга эвакуациялоодо (программанын мезгилинде 1 жолу).
Мейманканага же мейманканага жайгаштыруу / кырсык, СКга эвакуациялоодо (программанын мезгилинде 1 жолу).

Сергек айдоочу (Казакстан Республикасынын аймагында гана) (макс 7000 тенге) / Программанын мезгилинде эки жолу.

Шаардын сыртында бекер жеткизүү чеги, 100 км.

Иш-чаранын аймагы Казакстан Республикасы жана КМШ мамлекеттери.

2.3. Күйүүчү майды жеткирүү, бузулган дөңгөлөктү алмаштыруу, вагондун эшигин ачуу, бузулуу жана авария болгон учурда эвакуациялоо, күнү-түнү техникалык камсыздоо боюнча иш-чараларды ишке ашырууга байланыштуу жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр телефон аркылуу консультациялык кызмат көрсөтүүлөр, телефон аркылуу юридикалык консультацияларды көрсөтүү Автоунаа Компаниянын жоопкерчилигинен алыс эмес болгон шартта жүзөгө ашырылат. Жоопкерчилик чөйрөсүнүн чек аралары ушул Макулдашуунун программаларынын алкагында кардарларга кызмат көрсөтүүнүн эрежелеринде жана шарттарында аныкталат. Эгерде Автоунаа ушул пунктта көрсөтүлгөн жоопкерчилик чөйрөсүнөн тышкары болсо жана/же жумуштар жана кызматтар ар бир окуя үчүн бир нече жолу аткарылса, бул иштер жана кызмат көрсөтүүлөр Кардарга ушул пункттун 5.3-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте көрсөтүлөт. Макулдашуу. Өтүнүчтөрдүн саны Программанын түрүнө жараша болот.

2.4. Ушул Келишимдин 2.2-пунктунда көрсөтүлгөн Программанын түрүнүн мазмуну жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн төмөнкү түрлөрүн камтыйт:

Телефон аркылуу техникалык кеңеш. Компаниянын жана/же Өнөктөштүн механиги менен консультация, Кардарга айрым майда кемчиликтерди өз алдынча жоюу мүмкүнчүлүгү. Кээ бир учурларда, өз алдынча машинаны кыймылга коюуга жөндөмдүү.
Юридикалык консультациялар жеке жана телефон аркылуу: Кызматтын алкагында төмөнкү маселелер боюнча консультациялар берилет: транспорт каражаттарын сатып алуу, салык салуу, каттоо аракеттери, эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана оңдоо; транспорт каражаттарын ээликтен ажыратуу, алмаштыруу, күрөө, тартуу жана башка жарандык-укуктук бүтүмдөрдү; автоунааны мамлекеттик техникалык кароодон өткөрүү менен байланышкан; автомобиль транспорту жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоо жагындагы укуктук мамилелердин башка маселелери боюнча, анын ичинде автомобиль транспорту жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоо жагындагы укук коргоо органдары жана башка уюмдар менен мамилелердин маселелери боюнча болот. Телефондук консультация күнү-түнү, 24/7 жеткиликтүү.
Техникалык жардам. Окуя болгон учурда Компаниянын Контакт-борборунун оператору Унаанын кыймылга даярдыгын калыбына келтирүү үчүн Техникалык жардам көрсөтүүчү унааны чакырат. Кардар үчүн шаарлардын чегинен тышкары техникалык жардам көрсөтүүчү унаанын максималдуу бекер жүрүүсү Программанын түрүнө жараша болот. Ашып кеткен учурда, кошумча чыгымдар Компаниянын кардары же Компаниянын Өнөктөшү тарабынан өз алдынча төлөнөт.
Мотор ишке кирүүдө. Эгерде Кардардын Автоунаасы аккумулятордун толук кубаты түгөнгөндүгүнө байланыштуу ишке кирбесе же кыймылын уланта албаса, анда Компания Кардардын талабы боюнча дистанциялык диагностикадан кийин, эгерде техникалык жактан мүмкүн болсо, ушул Автоунаанын кыймылдаткычын ишке киргизүү боюнча чараларды көрүү үчүн өзүнүн өкүлүн жиберет, анын ичинде: жок дегенде бир тышкы булактан. Техникалык максатка ылайыксыздыгы аныкталган учурда, Кардар көрсөткөн жерге Автоунааны эвакуациялоо кызматы көрсөтүлөт. Кызмат тейлөөчү зонанын шаарларынын административдик чек араларында жана Программанын түрүнө жараша алардан 30 (отуз) дан 100 (жүз) км чейинки аралыкта акысыз көрсөтүлөт. Эгерде шаардын административдик чек арасынан Автоунаанын иш жүзүндөгү жайгашкан жерине чейинки жолдо программа боюнча пробегдин чеги программанын түрүнө ылайык аралыктан ашып кетсе, анда кызмат көрсөтүүдө мындай техникалык мүмкүнчүлүк болгон шартта көрсөтүлүшү мүмкүн. аянты, жана кошумча пробег (шаардын административдик чек араларынан Кардардын Автомобилинин жайгашкан жерине чейинки жолдо программа боюнча пробегдин чегинен ашкан) бул учурда, Кардар факты боюнча жеринде накталай акча менен кошумча төлөйт. Кардарга мурда билдирилген тариф боюнча кызмат көрсөтүү эскертилет. Эгерде Программанын шарттарында башкача каралбаса, Кардар тарабынан бул Кызматка суроо-талаптардын саны чектелбейт.
Бузулган дөңгөлөктөрдү алмаштыруу. Эгерде Кардардын Автоунаасы Автоунаанын дөңгөлөктөрүнүн бузулушунан улам ишке чыга албаса же кыймылын уланта албаса, Компания Кардардын арызы боюнча Автоунаанын өз алдынча кыймылга даярдыгын калыбына келтирүү үчүн Кардардын Автоунаасынын дөңгөлөктөрүн алмаштыруу үчүн өкүлүн жөнөтөт. Кардардын карамагында болгон бузулган дөңгөлөктөрдү алуу жана запастык дөңгөлөктөрдү орнотуу боюнча гана иштер каралган (шиналарды орнотуу жана дөңгөлөктөрдү оңдоо бул кызматта каралбайт жана өзүнчө берилет) жана/же Кардар менен бирге Автоунааны/дөңгөлөктөрдү ташуу. жакынкы дөңгөлөктөрдү орнотууга (бул учурда үчүнчү тараптын дөңгөлөктөрүн орнотуунун наркы Кардар тарабынан төлөнөт). Эгерде бузулган дөңгөлөктөрдү аларга орнотулган дөңгөлөк кулпуларынын же дөңгөлөк бекиткичтеринин бузулушунан улам демонтаждоо мүмкүн болбосо, кошумча жумуш Кардар тарабынан алдын ала айтылган тариф боюнча кызмат көрсөтүү боюнча жеринде накталай төлөнөт. Кызмат тейлөөчү зонанын шаарларынын административдик чек араларында жана алардан 30 (отуз) дан 100 (жүз) км чейинки аралыкта акысыз көрсөтүлөт. Эгерде шаардын административдик чек арасынан (тейлөө аймагынан) Автоунаанын иш жүзүндө жайгашкан жерине чейинки аралык программада каралган проходка чегинен ашып кетсе, анда кызмат райондо мындай техникалык мүмкүнчүлүк болгон шартта көрсөтүлүшү мүмкүн. , жана кошумча проходка (Шаардын (кызмат көрсөтүү аймагынын) административдик чек арасынан Кардардын Автомобилинин иш жүзүндөгү жайгашкан жерине чейинки жолдо программа боюнча пробегдин чегинен ашкан) бул учурда, Кардар накталай акча менен кошумча төлөйт. Кардарга мурда билдирилген тариф боюнча кызмат көрсөтүү фактысын аныктоо. Эгерде Программанын шарттарында башкача каралбаса, Кардар тарабынан бул Кызматка суроо-талаптардын саны чектелбейт.
Күйүүчү май менен камсыз кылуу. Эгерде Кардардын Автомобилинде күйүүчү майдын күтүүсүз бүтүшүнө байланыштуу (газ жана/же электр кыймылдаткычынан башкасы) күйүүчү майдын толук бүтүшүнө байланыштуу (газ жана/же электр кыймылдаткычын кошпогондо) Кардардын Автоунаасы иштей албаса же кыймылын уланта албаса, Компания Кардардын өтүнүчү боюнча күйүүчү майды Кардарга жеткирүү үчүн өкүлүн жөнөтөт. Кардардын Автоунаасынын кыймылга даярдыгын калыбына келтирүү үчүн Кардар талап кылган маркадагы 10 (он) литрге чейинки өлчөмдөгү автомобиль. Кардарга берилген күйүүчү майдын наркы Кардар тарабынан кошумча түрдө накталай түрдө, күйүүчү май өткөрүлүүчү жер боюнча, бул күйүүчү майды сатып алууда май куюучу станцияда берилген кассалык квитанцияда көрсөтүлгөн өлчөмдө төлөнөт. Кызмат шаарлардын административдик чек араларында жана Программанын түрүнө жараша алардан 30 (отуз) дан 100 (жүз) км чейинки аралыкта акысыз көрсөтүлөт. Шаардын административдик чек арасынан Автоунаанын иш жүзүндөгү жайгашкан жерине чейинки аралык программа боюнча проходка чегинен ашып кетсе, анда кызмат райондо ушундай техникалык мүмкүнчүлүк болгон учурда жана кошумча пробег болгон шартта көрсөтүлүшү мүмкүн. (Шаардын административдик чек арасынан Кардардын Автоунаасынын иш жүзүндө жайгашкан жерине чейинки аралыкта программа боюнча проходка чегинен ашкан) бул учурда, Кардар жеринде накталай акча менен кошумча төлөмдү берүү фактысы боюнча төлөйт. Кардарга мурда билдирилген тариф боюнча кызмат көрсөтүү. Эгерде Программанын шарттарында башкача каралбаса, Кардар тарабынан бул Кызматка суроо-талаптардын саны чектелбейт.
Машинанын ачылышы. Эгерде Кардар Автоунаадан ачкычтардын топтомун Кардардын Автоунаасынын салонуна калтырып кеткен учурда, Автоунаанын эшигин ачуу талап кылынса, Компания Кардардын өтүнүчү боюнча, эгерде аны ачууга техникалык мүмкүнчүлүк болсо , иштин бул түрүн жүргүзүү үчүн өкүл жиберет. Эгерде ачуунун техникалык мүмкүнчүлүгү жок болсо, Кардарга Автоунааны Кардар белгилеген жерге эвакуациялоо кызматы көрсөтүлөт. Автоунааны ачуу боюнча ишти баштоодон мурун Кардар бул Автоунаага ээлик кылуу/пайдалануу/ тескөө укугу жөнүндө документтерди көрсөтүүгө милдеттүү. Кызмат шаарлардын административдик чек араларында (тейлөө аймагы) жана Программанын түрүнө жараша алардан 30 (отуз) дан 100 (жүз) км чейинки аралыкта акысыз көрсөтүлөт.
---

Эгерде шаардын административдик чек арасынан (тейлөө аймагынан) Автоунаанын иш жүзүндө жайгашкан жерине чейинки аралык программада каралган чегинен ашып кетсе, анда кызмат райондо мындай техникалык мүмкүнчүлүк болгон шартта көрсөтүлүшү мүмкүн. , жана кошумча аймак (тейлөөчү зонанын шаарынын административдик чек арасынан Кардардын Автомобилинин иш жүзүндөгү жайгашкан жерине чейинки жолдо программа боюнча пробегдин чегинен ашкан) бул учурда, Кардар жеринде накталай акча менен кошумча төлөйт. Кардарга мурда билдирилген тариф боюнча кызмат көрсөтүү фактысы төлөнөт. Эгерде Программанын шарттарында башкача каралбаса, Кардар тарабынан бул Кызматка суроо-талаптардын саны чектелбейт.
Эвакуация. Жолдогу Техникалык жардам натыйжа бербесе, же ал ийгиликсиз болору алгач анык болгондо, Байланыш борборунун оператору бренддин расмий дилердин (мындан ары - СК) СКга эвакуациялоосун уюштурат, ал Кардар кайсы Программа менен келишим түзгөн болсо ощол менен байланыштырат. Шаарлардын чегинен тышкары жүк ташуучу унаанын Кардар үчүн эң жогорку бекер өтүүсү Программанын түрүнө жараша болот. Ашып кеткен учурда, кошумча чыгымдар Компаниянын кардары же Компаниянын Өнөктөшү тарабынан өз алдынча төлөнөт. Кардардын талабы боюнча программаларга ылайык эвакуациялоо Кардардын туруктуу жайгашкан жеринен айырмаланган шаарларда жайгашкан башка СКларга жүргүзүлөт, алардын учурдагы тизмеси автозаводдордун расмий сайттарында көрсөтүлгөн.
Жүргүнчүлөрдү ташуу (такси): Кырсык болгон учурда же бузулуунун натыйжасында Кардардын Автомашинасы Тейлөө борборуна жеткирилсе, Кардарга Программанын түрүнө жараша такси берилиши мүмкүн. бузулган жеринен же ремонттон иштеген жеринен же жашаган жеринен бул кызматтын суммасынын чеги Программанын түрүнө жараша болот, ал эми аралыкка 50 (элүү) километрден ашпайт. Сумма же аралык боюнча лимиттен ашып кеткен учурда, кошумча чыгымдар Компаниянын кардары же Компаниянын Өнөктөшү тарабынан өз алдынча төлөнөт.
Сүйрөлгөн машинаны табууга жардам. Эгерде Кардардын Унаасы милициянын көрсөтмөсү боюнча башка унаа токтотуучу жайга мажбурлап эвакуацияланса жана Кардарга милицияга кайрылгандан кийин Автоунаанын жаңы жайгашкан жери тууралуу маалымат берилбесе, Кардар Компаниянын кызматкерлери менен байланышууга укуктуу. Анын Автоунаасынын жайгашкан жерин тактоого жардам берүү үчүн Байланыш борборуна кайрылат.
Алмаштыруучу машина. Кызмат Казакстан Республикасынын аймагында гана, авариядан кийин СКга эвакуацияланган учурда, бул Автоунааны оңдоону Автоунааны кабыл алган күнү жүргүзүүгө мүмкүн болбогон шартта жана стандарттык оңдоо мөөнөтүн 1 (бир) күндөн ашык болсо, алмаштырылган башка унаа жиберилет. Кардар ушул СК жайгашкан жердин аймагында эвакуацияланган Кардардын Автоунаасынын окшош классындагы (бирок Компаниянын кароосу боюнча “С”ден жогору эмес) алмаштыруучу автоунааны берүү боюнча акысыз кызматты алууга укуктуу. берилген күндөн тартып 3 (үч) күндөн ашпаган мөөнөткө берилет. Алмаштырылган автотранспортту бергендиги үчүн Кардардан кайтарылып берилүүчү акчалай депозит алынышы мүмкүн. Алмаштырылган транспорт каражатын кайтарып берүү Кардар тарабынан жогоруда аталган СК Кардарга Транспорттук каражатты кайтарып берген күндөн кечиктирбестен жүргүзүлүүгө тийиш. Алмаштыруучу машинаны берүү учурунда, бул машинанын күнүмдүк жүрүүсү чектелиши мүмкүн. Кардар тарабынан бул Кызматка болгон суроо-талаптардын саны бул Кардар үчүн Программанын колдонуу мөөнөтүнүн ар бир 12 (он эки) айына 1 (бирден) өтүнүчтөн ашпайт. Автоунааны алмаштыруу кызматы кошумча макулдашуу боюнча аймактагы алмаштыруучу унаа болгон шартта көрсөтүлөт.
Поезд / учак билеттери. Кардардын унаасы жеткирилгенден кийин СКда бузулгандыктан, оңдоо бир суткадан ашык убакытка созулган кезде жана дилер Кардардын бара турган жеринен 200 (эки жүз) километрден ашык алыстыкта жайгашкан учурда, Кардар пландалган багыт боюнча саякатты улантуу үчүн өзүнө жана бардык жүргүнчүлөргө авиа же темир жол билеттеринин наркын компаниядан компенсациялоону талап кылууга укуктуу. Бул кызматтын суммасынын чеги тастыктоочу документтерди (квитанция, отургузуу талону) көрсөткөндө 100 000 (жүз миң) теңгеге чейин болот. Кардар тарабынан бул Кызматка болгон суроо-талаптардын саны бул Кардар үчүн Программанын колдонуу мөөнөтүнүн ар бир 12 (он эки) айына 1 (бирден) өтүнүчтөн ашпайт.
Ремонт учурунда мейманкана талап этүү. Кардардын автоунаасы жеткирилгенден кийин СКдагы бузулуулардан улам оңдоо бир суткадан ашык убакытка созулган жана дилер автоунаа жашаган/катталган жеринен 200 (эки жүз) километрден ашык аралыкта жайгашкан же Кардардын бара турган жери боюнча, Кардар Компаниядан мейманкананын наркынын компенсациясын талап кылууга укуктуу, бирок 3 (үч) күндөн ашык эмес болуу керек. Бул кызматтын суммасынын чеги тастыктоочу документтерди (фискалдык квитанция, жабуу документтери) көрсөткөндө 100 000 (жүз миң) теңгеге чейин. Кардар тарабынан бул Кызматка болгон суроо-талаптардын саны бул Кардар үчүн Программанын колдонуу мөөнөтүнүн ар бир 12 (он эки) айына 1 (бирден) өтүнүчтөн ашпайт.
Сергек айдоочу. Ден соолугунун абалынын начарлашынын натыйжасында Автоунааны өз алдынча башкаруу мүмкүн болбосо же Кардар мас абалында болсо, Кардардын өтүнүчү боюнча Байланыш борбору Кардарды Автоунаа менен бирге ташууну уюштурат. Кардар белгилеген жер. Тасымалдау 50(элу)кмге дейин барат ал 7000тг. кызмат көрсөтүүчү зонанын шаарларынын административдик чек араларынан көп дегенде Кардар тарабынан бул Кызматка болгон суроо-талаптардын саны бул Кардар үчүн Программанын колдонуу мөөнөтүнүн ар бир 12 (он эки) айына 2 (эки) өтүнүчтөн ашык эмес.
2.5. Программаны аяктоо алкагында Компаниянын Кардарынын өтүнүчү боюнча аткарылуучу ар кандай иштер анын катышуусунда жана Компаниянын Кардары же Компаниянын Өнөктөшү инсандыгын тастыктаган документти, транспорт каражатын каттоо күбөлүгүн көрсөткөндө гана жүргүзүлөт. (автотранспорт каражатынын паспорту же транспорт каражатынын техникалык паспорту) жана ушул Транспорт каражатына ээлик кылуунун, пайдалануунун же тескөөнүн мыйзамдуулугун ырастоочу документтер тастыкталгандан кийин гана өтүнүчтөр аткарылат.
2.6. Ишкананын кызматкерлеринин Автоунаасына кирүү мүмкүнчүлүгүн чектөөгө байланыштуу мындай аткаруу кыйын же мүмкүн эмес болсо, Компания Программаны толтуруу алкагында аткарылган ар кандай жумуштарды жана кызматтарды аткаруудан толугу менен же жарым-жартылай баш тартууга укуктуу. Компания жана/же Компаниянын Өнөктөшү; же мындай иштерди аткаруу мүлккө же ден соолукка зыян келтирүү коркунучу менен байланышкан.

2.7. Компания Компаниянын Кардарларына жана үчүнчү жактарга, анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, Компаниянын Кардарларына моралдык зыян келтирүүгө, жоголгон пайдага, иштебей калууга, кирешеден ажыратууга жана башка кыйыр жана коммерциялык жоготууларга, жоготууларга жана чыгашаларга, анын ичинде: туумдар, Автоунааны оңдоо учурунда мейманканада жайгаштыруу, жол кире чыгымдары, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүү мөөнөтүнө байланыштуу жоготуулар жана ушул сыяктуулар, эгерде бул кесепеттер Компания тарабынан ушундай деп таанылган күнөөлүү аракеттерден улам келип чыкпаса же Компаниянын өзү же соттун чечими боюнча өкүм чыкпаса анда компания жоопкерчиликтүү эмес.

2.8. Ушул Оферта келишимине ылайык, Компания жоопкерчилик тартпайт жана Кардардын 2.2-пунктунда каралган иштерди аткаруудан жана/же кызматтарды көрсөтүүдөн баш тартууга укуктуу. ушул Оферта келишиминин төмөнкү учурларында:


---


- 2.2-пунктта каралган окуянын келип чыгышына багытталган Кардардын, же Автоунааны башкарууга ыйгарым укуктуу адамдын атайылап аракеттери болсо анда компания тарабынан төлөнүүчү баанын чегинде көрсөтүлүүчү кызматтардын көлөмүн көбөйтүү максатында же көрсөтүлгөн адамдар кылмыш же башка укукка каршы аракеттерди жасаган болсо же жасоого аракет кылган болсо төмөнкү келишимдер-сунуштар;

- Кардардын талабы боюнча: бул Автоунаага ээлик кылуу, пайдалануу жана/же тескөө укугун тастыктаган документтери жок болсо; ⋅ ар кандай формадагы алкоголдук, наркотикалык же токсикалык мас абалында же транспорт каражаттарын башкарууда колдонууга тыюу салынган дары-дармектердин таасири астында болгондо, ошондой эле Компаниянын Кардары медициналык кароодон (экспертизадан) өтүүдөн баш тартса анда бул Автоунааны башкарууга уруксат берилбейт.

- Кардардын, үчүнчү жактардын Компаниянын жана/же Өнөктөштүн кызматкерине карата мыйзамсыз аракеттери болсо, ошондой эле ыйгарым укуктуу кызмат адамдарынын жана/же башка жактардын ишти аткарууну токтотуу же аны аткаруудан баш тартуу боюнча мыйзамдуу талаптары коюлган учурда.

- Автоунаа Оферта келишиминин 2.3-пунктунда каралган аймактан тышкары болгон кезде;

- Оферта келишиминин мөөнөтүнөн тышкары Кардардын арыздары;

- Компаниянын эсептик маалыматында көрсөтүлгөн Транспорт каражатын мелдештерде, сыноолордо же айдоо сабактарында колдонулган болсо;
Компаниянын бухгалтердик маалыматында көрсөтүлгөн Автоунааны лизингге, ижарага, ижарага же күрөөгө берилген болсо, эгерде Тараптардын кошумча келишиминде башкача кез каралган эмес болсо.

- Кардар же башка адам тарабынан Компаниянын бухгалтердик эсептик маалыматында көрсөтүлгөн Автоунааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу, анын ичинде белгиленген тартипте мамлекеттик техникалык кароодон өтпөгөн, техникалык жактан бузулган Автоунааны пайдалануу, өрт коопсуздугунун эрежелерин, эрежелерин бузуу; күйүүчү жана жарылуучу жана башка коркунучтуу заттарды жана/же оор жүктөрдү жана буюмдарды ташуу жана сактоо үчүн, жүктөрдү ташуудагы коопсуздук талаптары каралган эмес болсо ;

- ядролук жарылуунун, радиациянын же радиоактивдүү булгануунун таасири болсо;

- мамлекеттик органдардын буйругу боюнча Ишкананын иш кагаздарында көрсөтүлгөн аскердик операциялар, маневрлар же башка аскердик аракеттер, жарандык согуш, жарандык толкундоолор же иш таштоо, конфискациялоо, камакка алуу, реквизициялоо, басып алуу же жок кылуу аракеттери болсо;
- Кардар тарабынан Автоунааны Программага жаздырууда Кардар тарабынан берилген эсептик документтердин өзгөргөндүгү/каршы келбегендиги жөнүндө маалыматты ушул Оферта келишиминде белгиленген тартипте билдирбесе.

2.9. Программаны толтуруунун алкагында аткарылуучу иштердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жана түрү жөнүндө чечим компаниянын жана/же Өнөктөштүн ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан кабылданат. Мүмкүнчүлүктөрдүн болушуна жараша жана колдонуудагы мыйзамдарга жана ушул Оферта келишимине ылайык Кардардын каалоосу кандай болгон күндө да, Кардардын жана/же үчүнчү жактардын Компанияга жана/же ага карата алдамчылык же башка мыйзамсыз аракеттерине шектенүүлөр пайда болгон учурда, Компания Кардарга кызмат көрсөтүүдөн толугу менен же жарым-жартылай баш тартуу укугун өзүнө калтырат.

3. КЕЛИШИМ-ОФЕРТАНЫН жарактуулук мөөнөтү. КЕЛИШИМ-ОФФЕРТАНЫН КҮЧҮНӨ КИРИШИ. КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮҮ ЖАНА ТОКТОТУУ ТАРТИБИ

3.1. Кардар менен Компаниянын ортосундагы оферта келишими Акцепт менен түзүлөт.

3.2. Оферта келишими Кардар Программага кошулган учурдан тартып түзүлдү деп эсептелет.

3.3. Кызмат көрсөтүү, ишти аткаруу боюнча Кардарга карата Компаниянын милдеттенмелери кызмат көрсөтүү башталган күндөн тартып келип чыгат.

3.4. Белгилүү бир Кардарга карата Оферта Келишиминин күчү ал кошулган Программанын Жарактуулук Мөөнөтүнүн акыркы күнүндө саат 23:59да аяктайт. Оферта келишиминин мөөнөтү аяктагандан кийин, бир айдын ичинде Келишим боюнча Кардардын жазуу жүзүндөгү каршы пикири болбосо, оферта, 2.2. пункттарда каралган кызматтар бул Оферта Макулдашуусу Компания тарабынан тийиштүү түрдө берилген жана Кардар тарабынан кабыл алынган деп эсептелет. Оферта келишими боюнча Тараптардын милдеттенмелери Оферта келишиминин мөөнөтү аяктаган учурдан тартып токтотулат.

3.5. Тараптардын кайсынысы болбосун Оферта келишимин мөөнөтүнөн мурда бузугусу келсе, ал Казакстан Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралат.

3.5.1. Кардардын бул Келишимден чыгуусу каалаган убакта мүмкүн. Кардардын демилгеси боюнча Келишимди бузуу Компания тарабынан Кардардын Компанияга берген жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде болот, Тараптар келишимди бузуу жөнүндө келишимге кол койбостон жүзөгө ашырылат. Токтотуу датасы болуп Кардар тарабынан өтүнмөнү Компанияга өткөрүп берген күн эсептелет (эгерде арыз почта аркылуу жөнөтүлсө, өткөрүп берүү датасы болуп аны компания кабыл алган күн эсептелет).

3.5.2. 3.5.1-пунктуна ылайык 14 күндүк (он төрт күндүк) мөөнөт аяктагандан кийин Кардардын талабы боюнча Келишим мөөнөтүнөн мурда бузулганда (токтотулса). Жол жээгиндеги жардам программасына катышуунун ушул шарттарына ылайык, Компания Кардарга ушул Келишимди түзүү учурунда Кардар тарабынан Компанияга төлөнгөн сумманын бир бөлүгүн, Компаниянын чыгашаларын алып салуу менен, ушул Келишимдин мөөнөтү бүтө элек мөөнөткө пропорционалдуу түрдө кайтарып берет. Бул Кардар менен Программанын наркынын 30% өлчөмүндө Келишим түзүү жана сактоо үчүн төлөнөт.

4. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

4.1. Кардар төмөнкүлөргө укуктуу:

Кошумча төлөмсүз Компаниянын маалымат базасына каттоо маалыматтарын киргизүү менен, ушул Оферта келишими боюнча тейлөөгө алынган Автоунааны бир жолу өзгөртүлсө болот. Алмаштырылган Автоунаа жөнүндө маалыматтарды Компаниянын маалымат базасына киргизүү жол-жобосу Кардар тарабынан Компаниянын Казакстан Республикасы: 8-800-004-01-25, Кыргыз Республикасы: 0-800-800-99-99 телефондору аркылуу ишке ашырылат. , башка даректер: 8-727-347-09 -01 Кардардын аты-жөнү, байланыш телефону, электрондук почтасы, VIN номери жана Автоунаанын каттоо номери, унаа жайгашкан шаар жөнүндө маалымат алынат. Алмаштырылган Автоунаага карата кызмат көрсөтүүлөр Кардар ишеним грамоталарын өзгөрткөн учурдан тартып 72 сааттын ичинде Компания же Өнөктөштөр тарабынан көрсөтүлүшү мүмкүн.
Компаниянын кызматтарына заказ кылуу, сатып алуу жана пайдалануу, маалымдама жана консультациялык маалыматтарды алуу.
Иштин бардык кемчиликтери жөнүндө Компанияга билдирүү, Компаниянын кызматкерлерине жана/же Өнөктөштөрүнө маалымдама жана консультациялык маалымат жиберүү.
Кардар 3.5.2-пунктун эске алуу менен ушул Оферта келишими боюнча милдеттенмелерди аткарууга байланыштуу иш жүзүндө тарткан чыгымдарын Компания төлөп берген шартта Оферта келишимин аткаруудан каалаган убакта баш тартууга укуктуу.
4.2. Кардар төмөнкүлөргө милдеттүү:
Оферта келишиминин 6.2-пунктунун жоболорун эске алуу менен Компаниянын кызматтарына жана Компания тарабынан берилген маалымдама жана консультациялык маалыматка, алардын жемиштерине жана натыйжаларына жеке заказ берүүгө, сатып алууга жана пайдаланууга.
Кызмат көрсөтүүдө Компаниянын жана/же Өнөктөштүн кызматкерине берилген маалыматтардын аныктыгын ушул Оферта келишиминин 6.2-пунктунда каралган тартипте гана камсыз кылынат.
Кызматка жана/же жумушка заказ берүүдө Компаниянын жана/же Өнөктөштүн кызматкерине заказ кылынган кызматтардын же иштин мүнөздөмөлөрү, ошондой эле аларды кабыл алуу үчүн талап кылынган жер жөнүндө толук жана ишенимдүү туура маалыматты бериңиз.
Ушул Оферта Келишиминде каралган иштерди аткарууну жана/же кызматтарды көрсөтүүнү баштоонун алдында Компаниянын жана/же Өнөктөштүн кызматкерине инсандыгын ырастоочу документти, бул транспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүктү, менчик укугун ырастоочу документтерди, бул унааны колдонууга акыңыз бар документтерди көрсөтүңүз.
Аткарылган иштердин, көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмүн жана сапатын өз убагында текшерүү жана ушул Оферта келишиминде белгиленген тартипте аткарылган иштерди, көрсөтүлгөн кызматтарды кабыл алуу.
Иш аяктагандан кийин Компаниянын жана/же Өнөктөштүн кызматкери тарабынан түзүлгөн бардык документтерге кол коюу. Жумуш аяктагандан кийин түзүлгөн документтерде камтылган маалыматтар менен макул болбогон учурда же кызмат көрсөтүүнүн сапатына канааттанбасаңыз, компанияга Казакстан Республикасы: 8-800-004-01-25, Кыргыз Республикасы: 0-800-800-99-99 , башка даректер: 8-727-347-09-01 телефону боюнча токтоосуз кабарлаңыз жана/же түзүлүп жаткан документтерде жазуу жүзүндө өз каршы пикирлериңизди билдириңиз.
Компаниянын өкүлдөрү, ошондой эле Өнөктөштөр тарабынан сунушталган кызматтарга байланыштуу бардык сунуштарды аткарыңыз.
Унаанын документтиндеги бардык өзгөртүүлөр жөнүндө компанияга маалымат өзгөргөндөн кийин үч жумушчу күндүн ичинде кабарлоо. Кардар бул милдеттенмени белгиленген мөөнөттө аткарбаган учурда, Компанияда сакталган маалымат жана бар болгон документ туура деп эсептелет жана Компания көрсөтүлгөн ыйгарым укуктар менен иш жүзүндөгү маалыматтардын ортосундагы айырмачылыктын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартпайт.
Компанияда сакталган маалыматка ылайык көрсөтүлгөн Автоунааны жакшы абалда кармаңыз, Автоунаанын бузулушуна жол бербөө үчүн чараларды көрүңүз.
Бул Оферта келишиминин шарттарын сактаңыз.
4.3. Компания төмөнкүлөргө укуктуу:
- Программанын шарттарында өз күчү менен да, Өнөктөштөрдүн эсебинен да кызматтарды көрсөтүүгө жана иштерди аткарууга.

- Кардар тарабынан берилген маалыматты, ошондой эле Кардардын ушул Оферта келишиминин шарттарына шайкеш келишин текшерүү.

- Кардардын бузулган Автоунаасын кароо жана текшерүү жүргүзүү.

- ушул Оферта келишиминин 2.8-2.9-пункттарына ылайык Компаниянын Кардарына кызмат көрсөтүүдөн жана иштерди аткаруудан баш тартууга.

- Кардар ушул Оферта келишиминин шарттарын бузган учурда, Казакстан Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Оферта келишимин мөөнөтүнөн мурда бузуу үчүн.

- Компаниянын кардарына төмөнкү учурларда кызматтарды, маалымдама жана консультациялык маалыматтарды берүүдөн толугу менен же жарым-жартылай баш тартууга:
---

Программага киргизилген учурунда Кардар тарабынан берилген Транспорт каражатынын ишеним маалыматтарынын (VIN номери жана каттоо номери) Кардар тарабынан Компаниянын кызматтарына заказ берүүдө, сатып алууда жана/же алууда берген жана/же берген тиешелүү документтеринин ортосундагы айырмачылыктар, ошондой эле эгерде Компанияга жана/же Өнөктөшкө компаниянын кызматтарына заказ берүүдө мындай кызматтардын каалаган мүнөздөмөлөрү же кызматтарды алуу көлөмү, орду жана убактысы жөнүндө берилген маалыматтар чындыкка дал келбей калса.
Кардардын жана/же үчүнчү жактын Кардардын атынан жана/же атынан башка Автоунаага (башка идентификациялык белгилер, идентификациялык номерлер жана ушуга окшош квалификациялык белгилери менен) карата ар кандай аракеттерди жасоого берилген документтерде көрсөтүлгөн буйрук Программага кошулганда ушул сунуш келишиминин Кардар тарабынан/4.1-пунктуна ылайык Кардар тарабынан өзгөртүлгөн болсо.
Кардар тарабынан ушул Оферта келишиминин шарттарын бузуу.
Кызматтарга заказ берүү же сатып алуу зарылчылыгы Кардардын мыйзамсыз кызыкчылыктарынан улам келип чыкса, ошондой эле аларды ишке ашыруу түздөн-түз жана/же иш жүзүндө Компаниянын колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын бузуу зарылчылыгы менен байланышкан учурларда, ченемдер компанияда кабыл алынган адептуулуктун жана моралдык сызыктан тышка чыкса.
4.4. Кардар менен Компаниянын ортосундагы жазуу жүзүндө түзүлгөн жана эки тарап кол койгон кошумча келишимдин шарттарында, эгерде бул Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына карама-каршы келсе, баш тартуу үчүн башка негиздер каралышы мүмкүн.

4.5. Компания төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кардарга Оферта келишими менен аны түзгөнгө чейин, анын ичинде зарыл болгон учурда бул үчүн Агентти тартуу менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн берүү.

- Кардарга ушул Оферта келишиминин талаптарына, колдонуудагы мыйзамдарга жана кадимки бизнес чөйрөсүндө мындай кызмат көрсөтүүлөргө карата талаптарга ылайык келген көлөмдө, тартипте жана сапатта кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу.

- ушул Оферта келишиминде жана колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген негизде жана тартипте башка кызматтарды көрсөтүү.

- белгилүү бир кырдаалдарда Компания менен байланышуу үчүн тапшыруу үчүн зарыл болгон документтердин тизмесин Кардарга маалымдоо.

- Казакстан Республикасынын мыйзамдарында түздөн-түз каралган учурларды кошпогондо, Кардар жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгарбоого жана Компания Кардар жөнүндө маалыматты ушул Оферта келишиминде каралган шарттарда, көлөмдө жана тартипте өзүнүн өнөктөштөрүнө жеткирүү укугун өзүнө калтырат.

- ушул Оферта келишиминде жана Казакстан Республикасынын мыйзамдарында каралган башка аракеттерди жасоо.

- Тараптардын өз ара макулдугу боюнча же соттун чечими боюнча Кардарга ушул Оферта келишими боюнча кызматтарды көрсөтүүдө Кардар Программага туташтырган Автоунаага келтирилген зыяндын суммасын төлөп берүүгө.

5. КЫЗМАТТАРДЫН БААСЫ ЖАНА ТӨЛӨМ ТАРТИБИ

5.1. Эгерде прейскурантта башкача белгиленбесе, чексиз сандагы адамдардын назарына ушул Оферта келишиминде каралган тартипте, Кардар Программага кошулган негизде Келишимде белгиленген - Кардар менен Компаниянын ортосундагы сунуш, Кардар менен таризделген документтерде көрсөтүлгөн Программанын сунушталган наркына барабар.

5.2. Уставдык иштин алкагында каралган жана ушул Оферта келишиминин 2-бөлүмүндө каралбаган компания тарабынан жүзөгө ашырылуучу башка кызматтарды көрсөтүүнүн жана иш-чаралардын наркы жана тартиби компания тарабынан прейскурант түрүндө белгиленет жана компаниянын сайтында жайгаштырылат. Компания бир тараптуу тартипте прейскурантты өзгөртүүгө жана аны Кардарга кошумча эскертүүсүз веб-сайтка жайгаштырууга укуктуу.

5.3. Эгерде Кардар жоопкерчилик чөйрөсүнүн чегинен тышкары маалымдама жана консультациялык кызматтарды, ошондой эле тизмеге кирбеген кошумча кызматтарды же кызматтардын кошумча санын кошпогондо, кызматтарга/жумуштарды аткарган учурда. 2.2-пунктуна ылайык. жана 2.4-пунктунда, эгерде Программанын алкагында кызматтарды көрсөтүүнү камсыз кылуу боюнча кошумча иштерди жүргүзүү зарыл болсо, Кардар Компаниянын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөп берүүгө арыз берген учурда колдонулуп жаткан тарифтин негизинде Компанияга кызмат көрсөтүү акысын ощол мезгилдеги тариф менен төлөйт.
6. ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАР

6.1. Казакстан Республикасынын Граждандык кодексинин 438-беренесине ылайык, тараптар ушул Оферта келишиминин 5-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кызматтардын наркын төлөөдө Кардар тарабынан бул ачык офертаны толук, эч кандай шартсыз жана экспресс-акцепти болуп саналат деп макулдашышты.

6.2. Программага кошулууда Кардар Компаниянын жана/же Өнөктөштүн, Агенттин кызматкери менен арызды толтурууга жана кол коюуга милдеттүү.

6.3. Эгерде Кардардын күнөөсү боюнча Кардар Компанияга Транспорт каражатынын документин (VIN-номер) бербесе, ошондой эле алардын туура эмес байланышы Кардардын күнөөсү боюнча болсо ал Компаниянын ишти аткаруудан баш тартуусуна алып келет жана ушул Мыйзамда жана бул Келишим - сунушта каралган артыкчылыктарды берет.
6.4. Тараптар Агентке, Компанияга жана/же анын Өнөктөшүнө Кардардын Программага кошулуу каалоосун камтыган документтерди берүү жолу менен Компаниянын ачык офертасын кабыл алган учурдан тартып Компания менен Кардардын ортосундагы Оферта келишими түзүлдү деп эсептелет жана анын Программага кошулуу наркын төлөө боюнча милдети калат.

6.5. Тараптар ушул Оферта келишиминин 3.5-пунктунда каралган учурларда Компания менен Кардардын ортосундагы Оферта келишими бузулат деп макулданган.

6.6. Тараптар, эгерде анын күчүндө турган мезгилде тараптар ушул Оферта келишимин түзүүдө келип чыккан жагдайларда олуттуу өзгөрүү болсо, Оферта келишими Тараптар тарабынан мөөнөтүнөн мурда токтотулушу же соттун чечими боюнча токтотулушу мүмкүн деп макулдашышты. бул жагдайлар ушунчалык өзгөргөндүктөн, эгерде мындай өзгөртүүлөр алдын ала каралса, анда Тараптардын ортосундагы Оферта келишими такыр түзүлмөк эмес же ушул Оферта келишиминде макулдашылган шарттардан олуттуу айырмаланган шарттарда түзүлмөк.

6.7. Тараптар ушул Оферта Макулдашуусуна ылайык, Тараптардын ортосунда жазуу жүзүндө жасалган, жөнөтүлгөн жана/же электрондук, телефондук жана башка байланыш каражаттары аркылуу алынган билдирүүлөр жана башка мүмкүн болгон кат алышуулар бирдей даражада ылайыктуу деп таанылат деп макулдашышты. Кыска тексттик билдирүүлөр (SMS билдирүүлөр) кызматтарын колдонууда, аларды мындай билдирүүлөрдү кабыл алуу/өткөрүү үчүн арналган түзүлүштөргө жөнөтүүдө, бул эреже Компания жөнөткөн билдирүүлөргө гана колдонулат. Компания бул Оферта келишиминде каралган шарттарда жана тартипте Программага кошулууда Кардар тарабынан берилген маалыматты өзүнүн максаттары үчүн негиздүү жана ак ниеттүүлүк менен колдонуу укугун өзүнө калтырат.

6.8. Тараптар Компаниянын кызматтары Компанияда сакталган ишеним грамоталарында көрсөтүлгөн Транспорт каражатына гана көрсөтүлөрүн макулдашышты. Автоунаа өзгөргөн учурда, Кардар мындай өзгөрүү болгон күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде бул тууралуу Компанияга билдирүүгө милдеттүү. Компаниянын бул Унаа менен кызмат көрсөтүү боюнча милдеттенмеси ишеним грамоталары өзгөргөндөн кийин 72 сааттан кийин гана пайда болот. Мындай өзгөртүүгө Оферта келишиминин мөөнөтүнүн ичинде бир жолудан ашык эмес жол берилет.

6.9. Тараптар өздөрүнүн учеттук документтерине кызмат көрсөтүүнүн объекти болуп саналбаган Автоунааларды, ушул Оферта келишимине ылайык иштерди аткарууну көрсөткөн Кардарлар өзгөчө кырдаалдардын алкагында кызматтарды жана жумуштарды пайдаланууга укуксуз деп макулдашышты. техникалык жардам жана машиналарды эвакуациялоо. Компания көрсөтүлгөн кызматтарды көрсөтүүгө, мындай Автоунааларга карата көрсөтүлгөн иштерди аткарууга, эгерде техникалык жактан мүмкүн болсо, Кардардын эсебинен аткарууга укуктуу.

6.10. Тараптар Кардар Компаниянын кызматтарынан үч жолу кыянаттык менен пайдаланган учурда, ошондой эле Кардар үч жолу мындай кыянаттык кылууга аракет кылган учурда, Компания Кардар менен Оферта келишимин бир тараптуу бузууга укуктуу деп макулдашышты.

6.11. Тараптар Кардардын Компаниянын кызматтарынан кыянаттык менен пайдалануусу катары Кардардын төмөнкү аракеттерин кароого макулдашышты:

- Кызмат көрсөтүүдө Кардарга берилген жана ушул Оферта келишиминде каралган шарттарда жана тартипте Кардар кол койгон жумушчу буйрукта жазылган Компаниянын жазуу жүзүндөгү сунуштарын үч жолу аткарбаса;

- ушул Оферта келишиминде каралбаган учурларда транспорт каражатын ташуу боюнча кызматтарга же шашылыш техникалык жардамга заказ берүү;

- муктаждык жок эле техникалык жардам көрсөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөргө атайылап заказ берүү, ошондой эле Компанияга ушул Оферта келишиминде каралган шарттарда жана тартипте иштерди аткаруу, кызматтарды көрсөтүү зарылдыгын көрсөтүү менен Компанияны атайылап алдаса;

- Кардардын ушул Оферта Келишиминде белгиленгенден башка тартипте Компания тарабынан иштерди аткарууга багытталган ар кандай атайылап жасалган аракеттери.

7. ТААЛАШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ, ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

7.1. Компания менен Кардардын ортосундагы бардык талаштар жана пикир келишпестиктер сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет. Эгерде макулдашууга жетишилбесе, тараптардын ортосундагы талаш Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык сот тартибинде чечилет.

7.2. Тараптар Оферта келишими боюнча өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат, эгерде мындай аткарбоо форс-мажордук жагдайлардын (форс-мажорлордун), анын ичинде өзгөчө жана кутулууга мүмкүн болбогон жагдайлардын, белгилүү бир мөөнөттүн белгилүү бир шарттарында келип чыгышы болсо. убакыт. Форс-мажордук жагдайларга жаратылыш кубулуштары кирет, бирок алар менен чектелбестен: жер титирөө, сел, чагылган, жер көчкү, температура, шамалдын күчү жана жаан-чачындын деңгээли, жашоонун нормалдуу активдүүлүгүн эске албаганда, бийлик жана башкаруу органдарынын мораторийи; иш таштоо жана башка ушул сыяктуу жагдайларда.

7.3. Форс-мажордук жагдайлардын таасирине кабылган Тарап мындай жагдайлар келип чыккандыгы жөнүндө белгилүү болгон учурдан тартып акылга сыярлык мөөнөттө экинчи Тарапка билдирүүгө милдеттүү.

8. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

8.1. Кардар менен Компаниянын ортосундагы Оферта келишиминин бардык шарттары, анын ичинде маанилүүлөрү ушул Оферта келишиминде келтирилген жана анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Тараптардын ортосунда түзүлгөн жана күчүндө болгон Оферта келишиминин шарттарына ар кандай өзгөртүүлөр орус тилинде жазуу жүзүндө эки Тарап жана/же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан кол коюлушу мүмкүн, өзгөртүүлөр Кардардын назарына толугу менен жеткирилди деп эсептелет жана Эгерде тараптардын жазуу жүзүндөгү макулдашуусунда жана/же Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында башкача каралбаса, жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет жана Тараптар үчүн милдеттүү болуп калат.

8.2. Атайын бир убакта бул Келишим казак тилине которулат. Келишимдин орусча жана казакча тексттеринин ортосунда карама-каршылыктар келип чыккан учурда келишимдин орус тилиндеги тексти артыкчылыкка ээ болот.

8.3. Ушул Оферта келишими менен жөнгө салынбаган же толук жөнгө салынбаган бардык башка аспектилерде тараптар Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын жетекчиликке алышат. Жоопкерчилик чөйрөсү Эвакуациялоо же техникалык жардам көрсөтүү кызматтары ушул Оферта Макулдашуусу боюнча төмөндө көрсөтүлгөн Казакстан Республикасынын шаарларынын аймагында жана бул шаарлардын бардыгынан 30 (отуз) дан 100 (жүз) км аралыкта көрсөтүлөт.

Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies