KYRGYZSTAN
AVAILABILITY
24/7 SERVICE
LANGUAGE

AGREEMENT

Осы Шарт әрекет қабілеттілігі мен қажетті өкілеттіктері бар кез келген жеке тұлғаның атына компаниямен Шартта және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талаптармен және тәртіппен шарт жасасудың "Автомотив Ассистанс Альянс" ЖШС-нің (бұдан әрі "Компания") ресми ұсынысы (жария офертасы) болып табылады және шарттың барлық елеулі талаптары мен тәртібін қамтиды қызмет көрсету.

1. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Шартта мынадай терминдер мен олардың анықтамалары пайдаланылады:

Қызметтер - Бағдарлама шеңберінде осы шартта айқындалған көлемде және шарттарда компания және компанияның серіктестері клиенттерге көрсететін қызметтер. 

Акцепт - клиенттің картаны заңды сатып алуы және осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген компания қызметтеріне 100% алдын ала төлеу.

Шарт - Клиент пен компания арасындағы осы Шартта көзделген талаптармен, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 28-тарауында белгіленген тәртіппен жасалған келісім.
Клиент - осы Шартқа сәйкес Бағдарламаға қатысатын автокөлікті иеленетін және/немесе заңды негізде пайдаланатын тұлға.

Компания - "Автомотив Ассистанс Альянс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Тараптар - Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 28-тарауында және осы Шартта көзделген негіздер бойынша осы Шартты жасаған компания, клиент.

Автокөлік - осы Шартқа сәйкес Бағдарламаға қатысатын, толық салмағы 3.5 тоннаға дейінгі жеңіл автокөлік.
Эвакуатор - компанияға немесе компания серіктесіне тиесілі, осы мамандандырылған автокөлік құралын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарында және қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен толық немесе ішінара тиеу не тіркеп сүйреу арқылы басқа көлік құралдарын тиеуге, түсіруге және тасымалдауға техникалық және конструкциялық жағынан арналған мамандандырылған автокөлік құралы. Осы Шарттың мақсатында эвакуаторларға техникалық көлік құралдары теңестірілуі мүмкін.

ЖКО - Жол-көлік оқиғасы. 

Жолдар - төсем аумағында орналасқан (№3 қосымшаға сәйкес), жайластырылған немесе ыңғайластырылған және көлік құралдарының қозғалысына пайдаланылатын жер жолақтары не жасанды құрылыстың беттері. Жолдар бір немесе бірнеше жүріс бөлігін, сондай-ақ трамвай жолдарын, тротуарларды, жол жиектерін және олар болған кезде бөлу жолақтарын қамтиды. 

Бағдарлама - бағдарламаның қолданылу мерзімі ішінде клиентке осы Шарттың № 1 қосымшада айқындалған көлемде және талаптарда қызметтер көрсету жөніндегі бағдарлама.

ҚР - Қазақстан Республикасының аумағы. 

Бағдарламаның түрі - осы Шарттың №2 тармағында келтірілген бағдарламалардың бір түрі. 

Қызмет көрсету - компанияның және/немесе компания серіктестерінің №1 қосымшада келтірілген қызметтерді көрсетуі. Қызмет көрсету автокөлік жолдарда болған кезде қатаң түрде жүзеге асырылады. 

Қызмет көрсетудің басталу күні- бағдарламада автокөлікті тіркеу күні ретінде көрсетілген күнтізбелік күн. 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі - Компания нақты клиентке қызмет көрсететін қызмет көрсету басталған күннен бастап клиенттің қалауы бойынша күнтізбелік 12(он екі)/24 (жиырма төрт)/36 (отыз алты)/48 (қырық сегіз) /60 (алпыс) ай. Бағдарламаның әрекеті осы нақты клиентке арналған бағдарламаның соңғы күнінің 23 сағат 59 минутында аяқталады. 

Байланыс орталығы - тәулік бойы және жыл бойы жұмыс істейтін, клиенттерге қызмет көрсетуді ұйымдастыратын компания қызметі: Қазақстан Республикасы: 8-800-004-01-25, Қырғыз Республикасы: 0-800-800-99-99, басқа орындар: 8-727-347-09-01.

Серіктестер - осы Шарттың және компаниямен жасалған шарттардың талаптарына сәйкес клиенттерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын компанияның серіктестік желісінің ұйымдары. Осы Шартты орындау кезінде серіктестердің іс-әрекеттеріне Компания жауапты болады. 

ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер достастығына кіретін елдердің аумағы.

СО - сервис орталығы.

1.2. Компания Клиенттің осы Офертаны акцептеуі негізінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес клиентпен Төменде баяндалған талаптармен шарт жасасады.
1.3. Кез келген әрекетке қабілетті жеке тұлға компанияның клиенті бола алады.
1.4. Клиент пен компания арасындағы Шарт Қазақстан Республикасының, ТМД-ның аумағында қолданылады; эвакуациялау немесе техникалық көмек көрсету қызметтері № 1 қосымшада көрсетілген қалаларда, сондай-ақ бағдарламаның түріне қарай қалалардың әкімшілік шекараларынан 30 (отыздан) 100 (жүз) километр қашықтықта көрсетіледі, қарулы қақтығыстардың, соғыстардың, төтенше жағдайлардың аумақтарын қоспағанда.
1.5. Компания жұмыстарды орындайды, қызметтер көрсетеді және компанияның серіктестермен шарттарының негізінде, осы Шартта белгіленген тәртіппен және талаптарда тек қана компанияның клиенттеріне жеңілдіктер мен өзге де осындай артықшылықтар алуға жәрдемдеседі.
1.6. Осы Шарт бойынша тараптардың құқықтық қатынастарын қозғайтын ҚР заңнамасына өзгерістер енгізілген жағдайда, олар заңды күшіне енген сәттен бастап жаңадан қабылданған нормативтік актілерге сәйкес келтірілуге жатады. Осы шартта айтылмаған талаптар ҚР заңнамасымен реттеледі.
1.7. Акцепт толық және сөзсіз болып табылады, яғни клиенттің картаны заңды сатып алу фактісі және клиенттің компания қызметтеріне 100% алдын ала төлеуі осы Офертаның барлық шарттарын толық және сөзсіз акцепт (қабылдау) болып табылады, бұл картаны заңды түрде сатып алған және компания қызметтеріне 100% алдын ала төлем төлеген тұлға осы Офертаның шарттарымен танысқан болып саналады және осы Офертаның барлық шарттарын Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес, осы жария офертаның шарттарына сәйкес компаниямен шарттық қатынастарға түскен тұлға ретінде қарастырылады.
1.8. Тараптар Шартты - қосылу шартын таниды, ол бойынша Клиент онда жазылған талаптарға қандай да бір ерекшеліктерсіз және ескертпелерсіз қосылады.

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ. КАРТАЛАРДЫ ТОЛТЫРУ

2.1. Шартқа сәйкес Компания осы Офертаның талаптарында, клиенттің тапсырмасы бойынша оған қызметтер көрсетуге (белгілі бір іс-әрекеттер жасауға немесе белгілі бір қызметті жүзеге асыруға) міндеттенеді, ал Клиент осы Офертаның талаптарында осы қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді. Тәулік бойы жұмыс істейтін бірыңғай диспетчерлік қызметтің телефоны: Қазақстан Республикасы: 8-800 - 004-01-25, Қырғыз Республикасы: 0-800-800-99-99, өзге де орналасқан жерлері: 8-727-347-09-01.
2.2. Клиент Қызметтерінің Пакеттерін толтыру шеңберінде Компания клиенттің тапсырысы бойынша мынадай қызметтерді тәулік бойы көрсетеді және клиенттерге бағдарламалар бойынша қызметтер көрсетудің төмендегі ережелері мен шарттарына сәйкес компания клиентіне мынадай ақпаратты ұсынады:

БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бағдарлама түрі - AAA CLASSIC 

Қызмет/Оқиға:
Техникалық кеңес/ шектеусіз.
Заң кеңесі телефон арқылы жұмыс уақытында/ шектеусіз беріледі.

Техникалық көмек: 

- Автокөлікті ашу / шектеусіз.
- Отынды жеткізу / шектеусіз.
- Аккумуляторлық батарея заряды таусылған жағдайда қозғалтқышты іске қосу / шектеусіз.
- Зақымдалған дөңгелектерді/ ЖКО ауыстыру, сыну.

Эвакуация / ЖКО, бұзылу.
Қала шегінен тыс тегін километраж лимиті, 30 км.
Қолданылу аумағы-ҚР және ТМД.

Бағдарлама түрі - AAA PLUS

Қызмет/Оқиға:
Техникалық кеңес/ шектеусіз.
Заң кеңесі телефон арқылы жұмыс уақытында/ шектеусіз.

Техникалық көмек:

- Автокөлікті ашу / шектеусіз.
- Отынды жеткізу / шектеусіз.
- Аккумуляторлық батарея заряды таусылған жағдайда қозғалтқышты іске қосу / шектеусіз.
- Зақымдалған дөңгелектерді/ ЖКО ауыстыру, сыну.

Эвакуация / ЖКО, бұзылу. 

Такси (50 км дейін, 5000 тг. max) / ЖКО, марканың ресми дилерінің СО эвакуациялау.
Эвакуацияланған көлікті табуға көмектесу/шектеусіз.
Қала шегінен тыс тегін километраж лимиті, 50 км.
Қолданылу аумағы - ҚР және ТМД.

Бағдарлама түрі - AAA Premier

Қызмет / Оқиға:
Техникалық кеңес/ шектеусіз.
Заң кеңесі телефон арқылы жұмыс уақытында/ шектеусіз.

Техникалық көмек:
- Автокөлікті ашу / шектеусіз.
- Отынды жеткізу / шектеусіз.
- Аккумуляторлық батарея заряды таусылған жағдайда қозғалтқышты іске қосу / шектеусіз.
- Зақымдалған дөңгелектерді/ ЖКО ауыстыру, сыну.

Эвакуация / ЖКО, бұзылу.

Такси (50 км дейін, 5000 тг. max)/ ЖКО, марканың ресми дилерінің СО эвакуациялау.

Эвакуацияланған көлікті табуға көмектесу/шектеусіз. 

Алмастыру автокөлігі (тек ҚР аумағында, ЖКО кейін марканың ресми дилерін көшіру кезінде, егер жөндеу үш күнге дейінгі мерзімге бір күннен артық уақытты алатын болса, автокөлік сыныбы "С" - дан жоғары болмауы тиіс). Қызмет өңірде қосымша келісім/ЖКО бойынша ауыстырылатын автокөлік болған жағдайда ұсынылады.

СО-ға эвакуация кезінде поезға немесе ұшаққа/ЖКО билеттері (бағдарламаның қолданылу кезеңінде 1 рет).
Отельде немесе қонақ үйде тұру/ЖКО, СО-на эвакуациялау (Бағдарламаның қолданылу кезеңінде 1 рет).
Көмекші жүргізуші (тек Қазақстан Республикасының аумағында) (7000 тг. max) / бағдарламаның қолданылу кезеңінде екі рет.

Қала сыртындағы тегін километраж лимиті, 100 км.

Қолданылу аумағы- ҚР және ТМД. 

2.3. Отынды жеткізу, зақымдалған дөңгелекті ауыстыру, автокөліктің есігін ашу, сынған және ЖКО кезінде эвакуация жасау, телефон бойынша тәулік бойы техникалық кеңес беру, телефон бойынша заң кеңесін беру жөніндегі іс-шараларды орындауға байланысты жұмыстар мен қызметтер автокөлік компанияның жауапкершілік аймағынан алыс болған жағдайда орындалады. Жауапкершілік аймағының шекаралары осы Шартқа бағдарламалар бойынша клиенттерге қызмет көрсету ережелері мен шарттарында көрсетілген. Автокөлік осы тармақта көрсетілген жауапкершілік аймағынан тыс жерде болған кезде және/немесе әрбір оқиға бойынша жұмыстар мен қызметтерді бір реттен артық орындаған кезде осы жұмыстар мен қызметтер Клиентке осы Шарттың 5.3-тармағында көрсетілген тәртіппен көрсетіледі. Өтініштердің саны бағдарламаның түріне байланысты.

2.4. Осы Шарттың 2.2-тармағында көрсетілген бағдарлама типін толтыру жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің мынадай түрлерін қамтиды:
Телефон арқылы техникалық кеңес беру. Компания және/немесе серіктес механигімен ақылдасу, клиентке жекелеген ұсақ ақауларды өз бетінше жою мүмкіндігі. Кейбір жағдайларда машинаны өздігінен басқаруға болады.
Заң кеңесін бетпе-бет және телефон арқылы жасау: қызмет шеңберінде мынадай мәселелер бойынша кеңестер қолжетімді: көлік құралдарын сатып алу, салық салу, тіркеу іс-әрекеттерін жасау, пайдалану, оларға қызмет көрсету және жөндеу; көлік құралдарымен иеліктен шығару, айырбастау, кепілге қою, сыйға тарту және өзге де азаматтық-құқықтық мәмілелер жасау; автокөлікті мемлекеттік техникалық байқаудан өтуге байланысты; автокөлік көлігі және көлік құралдарын пайдалану саласындағы құқықтық қатынастардың өзге де мәселелері бойынша, оның ішінде автокөлік көлігі және көлік құралдарын пайдалану саласындағы құқық қорғау органдарымен және өзге де ұйымдармен өзара қарым-қатынас мәселелері бойынша ұсыныстар енгізеді. Телефон бойынша кеңес тәулік бойы, 24/7 қолжетімді.
Техникалық көмек. Оқиға орын алған жағдайда, компанияның байланыс орталығының операторы автокөліктің қозғалысқа дайындығын қалпына келтіру мақсатында техникалық көмек автокөлігін шақырады. Техникалық көмек көрсету көлігінің Клиентке арналған қала шекарасынан тыс ең көп тегін жүрісі Бағдарлама түріне байланысты. Шектен асып кеткен жағдайда, қосымша шығындарды компанияның клиенті немесе компанияның серіктесі өздері төлейді.
Қозғалтқышты іске қосу. Егер клиенттің автокөлігі Аккумуляторлық батареяның (АКБ) толық разрядының салдарынан қозғалысты бастай алмайтын немесе жалғастыра алмайтын жағдайда, онда компания техникалық мақсатқа сай болған жағдайда қашықтықтан диагностика жүргізгеннен кейін клиенттің жүгіну фактісі бойынша осы автокөліктің қозғалтқышын іске қосу жөніндегі іс-шараларды, оның ішінде кемінде бір сыртқы көзден жүзеге асыру мақсатында өкіл жібереді. Техникалық орынсыздығы анықталған жағдайда – клиент көрсеткен орынға автокөлікті эвакуациялау қызметі көрсетіледі. Қызмет қызмет көрсету аумағы қалаларының әкімшілік шекаралары шегінде және бағдарлама түріне байланысты олардан 30 (отыздан) 100 (жүз) км дейінгі жол қашықтығында тегін көрсетіледі. Егер бағдарлама бойынша қаланың әкімшілік шекарасынан автокөліктің нақты орналасқан жеріне дейінгі жолдағы километраж лимиті бағдарлама түрі бойынша арақашықтықтан асып кетсе, онда қызмет осы жерде осындай техникалық мүмкіндік болған жағдайда, ал қосымша жүріс (қаланың әкімшілік шекарасынан клиенттің автокөлігі орналасқан жерге дейінгі жолдағы бағдарлама бойынша километраж лимитінен артық) көрсетілуі мүмкін жағдайда Клиент оған алдын ала хабарланған тариф бойынша қызмет көрсету фактісі бойынша орында қосымша қолма-қол ақшамен төлейді. Егер бағдарлама талаптарында өзгеше көзделмесе, Клиенттің осы қызметке жүгінуінің саны шектелмейді.
Зақымдалған дөңгелектерді ауыстыру. Егер клиенттің автокөлігі автокөлік шиналарының зақымдануы салдарынан қозғалысты бастай алмаса немесе жалғастыра алмаса, онда Компания Клиенттің жүгіну фактісі бойынша автокөліктің өз бетінше қозғалысқа дайындығын қалпына келтіру мақсатында клиенттің автокөлігінің дөңгелектерін ауыстыруды жүзеге асыру мақсатында өкіл жібереді. Зақымдалған дөңгелектерді алу және олардың орнына клиенттің қолында бар қосалқы дөңгелектерді орнату бойынша жұмыстар көрсетіледі (шиномонтаж және дөңгелектерді жөндеу бұл қызметте көзделмеген және бөлек көрсетіледі) және/немесе автокөлікті/дөңгелектерді клиентпен бірге ең жақын шиномонтажға дейін тасымалдау (бұл жағдайда бөгде шиномонтаж құнын Клиент төлейді). Дөңгелек құпияларының орнатылған себептері бойынша зақымдалған дөңгелектерді бөлшектеу мүмкін болмаған немесе доңғалақтардың бекіту элементтері ақаулы болған кезде-клиент қосымша жұмыстарды алдын ала хабарланған тариф бойынша қызмет көрсету фактісі бойынша сол жерде қолма-қол ақшамен төлейді. Қызмет қызмет көрсету аумағы қалаларының әкімшілік шекаралары шегінде және олардан 30 (отыздан) 100 (жүз) км дейінгі жол қашықтығында тегін көрсетіледі. Егер қаланың әкімшілік шекарасынан (қызмет көрсету аумағынан) автокөліктің нақты орналасқан жеріне дейінгі жолдағы қашықтық бағдарлама бойынша километраж лимитінен асып кетсе, онда қызмет осы жерде осындай техникалық мүмкіндік болған жағдайда, ал қосымша жүріс (қаланың әкімшілік шекарасынан (қызмет көрсету аумағынан) қаланың нақты орналасқан жеріне дейінгі жолда бағдарлама бойынша километраж лимитінен жоғары) көрсетілуі мүмкін бұл жағдайда Клиент Клиентке алдын ала хабарланған тариф бойынша қызмет көрсету фактісі бойынша сол жерде қосымша қолма-қол ақшамен төлейді. Егер бағдарлама талаптарында өзгеше көзделмесе, Клиенттің осы қызметке жүгінуінің саны шектелмейді.
Отын жеткізу. Егер клиенттің автокөлігі автокөліктің отын багындағы отынның (газ және/немесе электр қозғалтқышынан басқа) күтпеген толық аяқталуы салдарынан қозғалысты бастай немесе жалғастыра алмаса, онда Компания Клиенттің өтініш жасау фактісі бойынша Клиенттің автокөлігіне клиенттің автокөлігінің дайындығын қалпына келтіру мақсатында клиентке қажетті марканың 10 (он) литріне дейінгі көлемде отынды жеткізуге өкілін жібереді қозғалысқа. Клиентке берілген отынның құнын клиент қолма-қол ақшамен, отынды беру орнында осы отынды сатып алу кезінде АЖҚС-қа берілген кассалық фискалдық чекте көрсетілген сома мөлшерінде қосымша төлейді. Қызмет қалалардың әкімшілік шекаралары шегінде және бағдарлама түріне байланысты олардан 30 (отыздан) 100 (жүз) км дейінгі қашықтықта тегін көрсетіледі . Егер қаланың әкімшілік шекарасынан автокөліктің нақты орналасқан жеріне дейінгі жолдағы қашықтық бағдарлама бойынша километраж лимитінен асып кетсе, онда қызмет осы жерде осындай техникалық мүмкіндік, ал қосымша жүріс (қаланың әкімшілік шекарасынан клиенттің автокөлігінің нақты орналасқан жеріне дейінгі жолдағы бағдарлама бойынша километраж лимитінен жоғары) болған жағдайда көрсетілуі мүмкін. Клиентке алдын ала хабарланған тариф бойынша қызмет көрсету фактісі бойынша орында қосымша қолма-қол ақшамен төлейді. Егер бағдарлама талаптарында өзгеше көзделмесе, Клиенттің осы қызметке жүгінуінің саны шектелмейді.
Автокөлікті ашу. Егер клиент оның жабық автокөлігінің салонында автокөліктің кілттерінің жиынтығын қалдырған жағдайда автокөліктің есігін ашу талап етілсе, Компания ашудың техникалық мүмкіндігі болған жағдайда клиенттің жүгіну фактісі бойынша осы жұмыс түрін жүргізуге өкіл жібереді. Ашу техникалық мүмкіндігі болмаған жағдайда клиентке клиент көрсеткен орынға автокөлікті эвакуациялау қызметі көрсетіледі. Автокөлікті ашу бойынша жұмыстарды бастар алдында Клиент осы автокөлікті иелену/пайдалану/билік ету құқығы туралы құжаттарды ұсынуға міндетті. Қызмет қалалардың әкімшілік шекаралары (қызмет көрсету аумағы) шегінде және бағдарлама түріне байланысты олардан 30 (отыздан) 100 (жүз) км дейінгі қашықтықта тегін көрсетіледі. Егер қаланың әкімшілік шекарасынан (қызмет көрсету аумағынан) автокөліктің нақты орналасқан жеріне дейінгі жолдағы қашықтық бағдарлама бойынша километраж лимитінен асып кетсе, онда қызмет осы жерде осындай техникалық мүмкіндік болған жағдайда, ал қосымша жүріс (қызмет көрсету аумағы қаласының әкімшілік шекарасынан автокөліктің нақты орналасқан жеріне дейінгі жолдағы бағдарлама бойынша километраж лимитінен жоғары) көрсетілуі мүмкін Бұл жағдайда Клиент Клиентке алдын ала хабарланған тариф бойынша қызмет көрсету фактісі бойынша орында қосымша қолма-қол ақшамен төлейді. Егер бағдарлама талаптарында өзгеше көзделмесе, Клиенттің осы қызметке жүгінуінің саны шектелмейді.
Эвакуация. Егер жолдағы техникалық көмек нәтиже бермесе немесе бастапқыда оның сәтсіз болатыны түсінікті болса, байланыс орталығының операторы Клиентті бағдарламаға қосқан брендтің ресми дилерінің (бұдан әрі-"СО") СО – ға эвакуациясын ұйымдастырады. Эвакуатордың қала шекарасынан тыс клиентке арналған максималды ақысыз жүрісі бағдарламаның түріне байланысты. Артық болған жағдайда, қосымша шығындарды компанияның клиенті немесе компанияның серіктесі өздері төлейді. Бағдарламалар бойынша эвакуациялау клиенттің қалауы бойынша клиенттің тұрақты орналасқан жерінен ерекшеленетін қалаларда орналасқан басқа да со жүргізіледі, олардың өзекті тізімі автоөндірушілердің ресми сайттарында ұсынылған.
Жолаушыларды тасымалдау (такси): ЖКО жағдайында немесе егер ақаулықтың салдарынан Клиенттің автокөлігі СО-ға жеткізілсе, клиентке бағдарламаның түріне байланысты сынған орнынан немесе жөндеу орнынан жұмыс немесе тұру орнына дейін такси ұсынылуы мүмкін. Осы қызмет бойынша соманың лимиті бағдарламаның түріне байланысты, ал қашықтығы 50 (елу) километрден аспайды. Сома немесе қашықтық бойынша лимиттен асқан жағдайда қосымша шығындарды компанияның клиенті немесе компанияның серіктесі өздері төлейді.
Эвакуацияланған көлікті табуға көмектесу. Егер клиенттің автокөлігі полицияның нұсқауы бойынша басқа тұрақ орнына мәжбүрлі түрде эвакуацияланған болса және клиентке ол полиция органдарына жүгінгеннен кейін автокөліктің жаңа тұрған жері туралы ақпарат ұсынылмаса, Клиент компанияның байланыс орталығына өз автокөлігінің орналасқан жерін нақтылауға жәрдемдесу мақсатында жүгінуге құқылы.
Ауыстырылатын автокөлік. Қызмет тек ҚР аумағында көрсетіледі, ЖКО-дан кейін СЦ-ға эвакуация кезінде, бұл автокөлікті автокөлікті қабылдау күні жөндеу мүмкін болмаған жағдайда, ал жөндеудің нормативтік мерзімі 1 (бір) тәуліктен астам уақытты құрайды. Клиент осы со орналасқан елді мекенде ол ұсынылған сәттен бастап 3 (үш) тәуліктен аспайтын мерзімге клиенттің эвакуацияланған автокөлігінің ұқсас класындағы (бірақ компанияның қалауы бойынша "С" - дан жоғары емес) ауыстырылатын автокөлікті тегін ұсыну қызметін алуға құқылы. Ауыстырылатын автокөлікті ұсынғаны үшін Клиенттен қайтарылатын ақшалай кепіл алынуы мүмкін. Ауыстырылатын автокөлікті қайтаруды Клиент жоғарыда аталған СО-ға өз автокөлігін Клиентке қайтарған күннен кешіктірмей жүзеге асыруы тиіс. Ауыстырылатын автокөлікті ұсынған кезде, осы автокөліктің күнделікті жүрісін шектеуге болады. Клиенттің осы қызметке жүгінуінің саны-осы клиентке арналған бағдарламаның әрекет ету мерзімінің әрбір 12 (он екі) айына 1 (бір) артық емес. Ауыстырылатын автокөлік қызметі өңірде қосымша келісім бойынша ауыстырылатын автокөлік болған жағдайда ұсынылады.
Пойыз/ұшақ билеттері. Егер ақауы себебінен клиенттің автокөлігін СО-ға жеткізгеннен кейін жөндеу бір күннен астам уақытқа созылса және дилер клиенттің межелі пунктінен 200 (екі жүз) километрден астам қашықтықта болса, Клиент компаниядан өзі және барлық жолаушыларға жоспарланған бағытта саяхатты жалғастыру мақсатында авиа немесе т/ж билеттерінің құнын өтеуді талап етуге құқылы. Осы қызмет бойынша сома лимиті 100 000 (жүз мың) теңгеге дейін, растаушы құжаттарды (чек, отырғызу талоны) ұсынған кезде. Клиенттің осы қызметке жүгінуінің саны-осы клиентке арналған бағдарламаның әрекет ету мерзімінің әрбір 12 (он екі) айға 1 (бір) артық емес.
Жөндеу жұмыстары кезінде тоқтайтын қонақ үй. Егер ақауы себебінен клиенттің автокөлігін СО-ға жеткізгеннен кейін жөндеу бір күннен астам уақытқа созылса және дилер клиенттің автокөлігінің немесе межелі пунктінің тұрғылықты/тіркелген жерінен 200 (екі жүз) километрден астам қашықтықта болса, Клиент компаниядан қонақүй құнының өтемақысын талап етуге құқылы, бірақ 3 (үш)километрден артық емес күн. Осы қызмет бойынша сома лимиті 100 000 (жүз мың) теңгеге дейін құрайды, растайтын құжаттар ұсынылған кезде (фискалды чек, жабық құжаттар). Клиенттің осы қызметке жүгінуінің саны-осы клиентке арналған бағдарламаның әрекет ету мерзімінің әрбір 12 (он екі) айына 1 (бір) артық емес.
Көмекші жүргізуші. Денсаулық жағдайының нашарлауы не клиенттің масаң күйде болуы нәтижесінде автокөлікті өз бетінше басқару мүмкін болмаған жағдайда, Клиенттің жүгіну фактісі бойынша байланыс орталығы Клиентті автокөлігімен клиент көрсеткен орынға тасымалдауды ұйымдастырады. Тасымалдау 50 (елу) км дейін жүзеге асырылады, 7000 тг. қызмет көрсету аумағы қалаларының әкімшілік шекараларынан max. Клиенттің осы қызметке жүгінуінің саны-осы клиентке арналған бағдарламаның әрекет ету мерзімінің әрбір 12 (он екі) айына 2 (екіден) артық емес.
2.5. Бағдарламаны толтыру шеңберінде компания клиентінің талабы бойынша орындалатын кез келген жұмыстар оның қатысуымен және Клиент компанияға не компания серіктесіне жеке басын куәландыратын құжатты, көлік құралын тіркеу туралы куәлікті (көлік құралының паспортын немесе көлік құралының техникалық паспортын) және осы автокөлікті иеленудің, пайдаланудың немесе оған билік етудің заңдылығын растайтын құжаттарды ұсынған кезде ғана орындалады.
2.6. Компания қызметкерлерінің және/немесе компания серіктесінің автокөлікке қолжетімділігінің шектелуіне байланысты бағдарламаны толтыру шеңберінде жүргізілетін кез келген жұмыстар мен қызметтерді орындаудан, егер мұндай орындау қиын болса немесе мүмкін болмаса; не мұндай жұмыстарды орындау мүлікке немесе денсаулыққа зиян келтіру қаупінің туындауымен байланысты болса, толық немесе ішінара бас тартуға құқылы.

2.7. Компания өз клиентіне моральдық залал, ала алмаған пайда, тоқтап қалу, кірісті жоғалту және басқа да жанама және коммерциялық шығындар, шығындар, оның ішінде компания клиенттері де, үшінші тұлғалар да үшін жауап бермейді, бірақ олармен шектелмейді: айыппұлдар, автокөлік жөндеу кезінде қонақ үйде тұру, іссапар шығындары, тауарларды жеткізу және қызметтерді өндіру мерзімдерімен байланысты шығындар, егер бұл салдарлар компанияның өзі немесе сот шешімі бойынша осындай деп танылған компанияның кінәлі әрекеттерінен туындамаса.

2.8. Осы Оферта-Шартқа сәйкес Компания жауап бермейді және клиентке 2.2-тармақта көзделген жұмыстарды орындаудан және/немесе қызметтерді көрсетуден бас тартуға құқылы. болған жағдайда осы Оферта-Шарттың:

- Клиенттің немесе есепке алу ақпаратында көрсетілген автокөлікті жүргізуге рұқсат берілген адамның 2.2-тармақта көзделген оқиғаның басталуына бағытталған қасақана іс-әрекеттері. Төленген құн шеңберінде компания көрсететін қызметтердің көлемін ұлғайту мақсатында не аталған адамдар қылмыс немесе өзге де құқыққа қарсы іс-әрекет жасаған немесе жасауға әрекет жасаған кезде оферта-шарт;

- Клиент жүгінген кезде: осы автокөлікті жүргізуге рұқсат етілмеген; осы автокөлікті иелену, пайдалану және/немесе оған билік ету құқығын растайтын құжаттары жоқ; алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде немесе көлік құралдарын басқару кезінде қолдануға болмайтын дәрі-дәрмектік препараттардың әсерінде болатын, сондай-ақ, егер Компания клиенті медициналық куәландырудан (сараптамадан)өтуден бас тартты;

- Клиенттің, үшінші тұлғалардың компания қызметкеріне және/немесе серіктеске қатысты, сол сияқты уәкілетті лауазымды тұлғалардың және/немесе басқа тұлғалардың жұмыстарды орындауды тоқтату немесе оларды орындаудан бас тарту туралы заңды талаптары кезіндегі құқыққа қарсы әрекеттері;
- Автокөлік оферта-шарттың 2.3-тармағында көзделген аумақтан тыс болған кезде;
- Клиенттің оферта-Шарттың қолданылу мерзімінен тыс жүгінуі;
- Компанияның есептік ақпаратында көрсетілген автокөлікті жарыстарда, сынақтарда немесе жүргізуді үйретуге пайдалану;

- Егер Тараптардың қосымша келісімінде өзгеше белгіленбесе, компанияның есептік ақпаратында көрсетілген автокөлікті лизингке, жалға алуға, прокатқа немесе кепілге беру;

- Клиенттің немесе өзге тұлғаның компанияның есептік ақпаратында көрсетілген автокөлікті пайдалану ережелерін бұзуы, оның ішінде белгіленген тәртіпте мемлекеттік техникалық байқаудан өтпеген техникалық ақаулы автокөлікті пайдалануы, өрт қауіпсіздігі ережелерін, өрт қауіпті және жарылыс қауіпті және өзге де қауіпті заттарды және/немесе ауыр салмақты жүктер мен заттарды тасымалдау және сақтау ережелерін, қауіпсіздік талаптарын бұзуы жүктерді тасымалдау кезінде;

- Ядролық жарылыстың, радиацияның немесе радиоактивті уланудың әсері;
- Әскери іс-қимылдар, маневрлер немесе өзге де әскери іс-шаралар, АЗАМАТТЫҚ соғыс, түрлі сипаттағы халық толқулары немесе ереуілдер, мемлекеттік органдардың өкімі бойынша компанияның есептік ақпаратында көрсетілген автокөлікті тәркілеу, алып қою, реквизициялау, тұтқындау немесе жою;
-Автокөлікті бағдарламаға қосқан кезде Клиент хабарлаған есептік деректердің өзгеруі/сәйкес еместігі туралы мәліметтерді Клиент осы Оферта-шартта белгіленген тәртіппен хабарламаса.

2.9. Бағдарламаны толтыру шеңберінде орындалатын жұмыстар мен қызметтердің көлемі, түрі туралы шешімді қолданыстағы заңнамаға және осы Оферта-Шартқа сәйкес Компанияның және/немесе серіктестің уәкілетті қызметкері қолда бар шарттарға, мүмкіндіктің болуына қарай және клиенттің еркін білдіруін ескере отырып қабылдайды. Кез келген жағдайда, Компания Клиенттің және/немесе үшінші тұлғалардың компанияға және/немесе үшінші тұлғаларға қатысты алаяқтық немесе өзге заңсыз әрекеттері туралы күдік болған кезде клиентке қызмет көрсетуден толық немесе ішінара бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

3. ОФЕРТА-ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ. ОФЕРТА-ШАРТТЫҢ КҮШІНЕ ЕНУІ. ОФЕРТА-ШАРТТЫ ЖАСАСУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ

3.1. Клиент пен компания арасындағы оферта-шарт Акцепт арқылы жасалады.

3.2. Клиент бағдарламаға қосылған сәттен бастап оферта-шарт жасалған болып саналады.
3.3. Компанияның клиентке қызмет көрсету, жұмысты орындау бойынша міндеттері Қызмет көрсету басталған күннен бастап туындайды.

3.4. Нақты клиентке қатысты оферта-Шарттың қолданылуы ол қосылған бағдарламаның қолданылу мерзімінің соңғы күнінің 23 сағат 59 минутында аяқталады. Оферта-Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, бір ай мерзімде клиент тарапынан оферта - шарт бойынша жазбаша қарсылықтар болмаған кезде, 2.2-тармақтарда көзделген қызметтер. осы Шарт-оферталарды Компания тиісті түрде көрсеткен және Клиент қабылдаған болып саналады. Тараптардың оферта-шарт бойынша міндеттемелері оферта-Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған сәттен бастап тоқтатылады.

3.5. Кез келген Тараптың оферта-шартын мерзімінен бұрын тоқтатуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көзделеді.

3.5.1. Клиенттің осы шарттан бас тартуы кез келген уақытта мүмкін. Компания Клиенттің бастамасы бойынша шартты бұзуды тараптар шартты бұзу туралы келісімді ресімдеместен, клиенттің компанияға берген жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырады. Клиент компанияға өтінішті берген күн бұзу күні болып саналады (егер өтініш поштамен жіберілген жағдайда, оны компания қабылдаған күн беру күні болып саналады).

3.5.2. 3.5.1 т.сәйкес 14 күндік (он төрт күндік) мерзім өткеннен кейін Клиенттің өтініші бойынша шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан (бұзған) жағдайда. жолдардағы көмек бағдарламасына қатысудың осы шарттарын ескере отырып, Компания клиентке осы шартты жасау кезінде компанияның клиенті төлеген соманың бір бөлігін, компанияның осы клиентпен шарт жасасу және оған қызмет көрсету жөніндегі шығыстарын шегере отырып, бағдарлама құнының 30% - ы мөлшерінде қайтарады.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Клиенттің құқығы бар:
Осы Оферта-шарт шеңберінде қызмет көрсетілетін автокөлікті, оның есептік деректерін компания базасына қосымша ақысыз енгізе отырып, бір рет өзгерту. Өзгертілген Автокөлік туралы деректерді компания базасына енгізу рәсімін клиент компанияның телефондары арқылы жүзеге асырады Қазақстан Республикасы: 8-800 - 004-01-25, Қырғыз Республикасы: 0-800-800-99-99, басқа орындар: 8-727-347-09-01 клиенттің аты-жөнін, байланыс телефон нөмірін, email, VIN нөмірін және автокөліктің тіркеу нөмірін, авто орналасқан қаланы хабарлай отырып. Өзгертілген автокөлікке қатысты Қызметтерді компания немесе серіктестер клиент тіркелгі деректерін өзгерткен сәттен бастап 72 сағаттан кейін көрсете алады.
Компанияның қызметтеріне тапсырыс беру, сатып алу және пайдалану, анықтамалық-консультациялық ақпарат алу.
Компанияға жұмыстың барлық кемшіліктері туралы, компания қызметкерлеріне және/немесе серіктестерге анықтамалық-консультациялық ақпарат беру.
Клиент 3.5.2 т.ескере отырып, осы Оферта-шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты компания нақты шеккен шығындарды төлеген жағдайда кез келген уақытта оферта-Шартты орындаудан бас тартуға құқылы. осы Шарттың
4.2. Клиент:
Оферта шартының 6.2 т.ережелерін ескере отырып, компанияның қызметтеріне және Компания ұсынған анықтамалық-консультациялық ақпаратқа, олардың жемістері мен нәтижелеріне жеке тапсырыс беру, сатып алуға және пайдалануға міндетті.
Осы Оферта-шарттың 6.2-тармағында көзделген тәртіппен қызмет көрсету кезінде компания және/немесе серіктес қызметкеріне хабарланатын есептік ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз етуге міндетті.
Қызметке және/немесе жұмысқа тапсырыс беру кезінде компания және/немесе серіктес қызметкеріне тапсырыс берілетін қызметтердің немесе жұмыстардың сипаттамалары туралы, сондай-ақ оларды алудың қажетті орны туралы толық және дұрыс ақпарат хабарлауға міндетті.
Осы Оферта-Шартта көзделген жұмыстарды орындауды және/немесе Қызметтерді көрсетуді бастар алдында компания және/немесе серіктес қызметкеріне жеке басын куәландыратын құжатты, осы көлік құралын тіркеу туралы куәлікті, осы көлік құралын иелену, пайдалану немесе оған билік ету құқығын растайтын құжаттарды көрсетуге міндетті.
Орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің көлемі мен сапасын уақтылы тексеру және осы Оферта-Шартта көзделген тәртіппен орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау.
Жұмысты аяқтағаннан кейін компанияның және/немесе серіктестің қызметкері жасаған барлық құжаттарға қол қойыңыз. Жұмыстар аяқталғаннан кейін ресімделетін құжаттардағы деректермен келіспеген немесе қызметтердің сапасына қанағаттанбаған жағдайда бұл туралы компанияға Қазақстан Республикасы: 8-800 - 004-01-25, Қырғыз Республикасы: 0-800-800-99-99, өзге де орналасқан жерлері: 8-727-347-09-01 телефондары бойынша дереу хабарлауға және/немесе ресімделген құжаттарда өзінің қарсылығын жазбаша баяндауға.
Компания өкілдері, сондай-ақ Серіктестер ұсынатын қызметтерге қатысты барлық ұсыныстарды орындаңыз.
Компанияға автокөлік тіркелгі деректеріндегі барлық өзгерістер туралы тіркелгі деректері өзгерген сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарлаңыз. Клиент бұл міндетті белгіленген мерзімде орындамаған жағдайда, компанияда сақталған тіркелгі деректері дұрыс деп саналады және Компания көрсетілген тіркелгі деректерінің нақты ақпаратқа сәйкес келмеуінің салдары үшін жауап бермейді.
Компанияда сақталатын есепке алу ақпаратында көрсетілген автокөлікті жарамды күйде ұстау, автокөлікке залал келтіруді болдырмау мақсатында сақтық шараларын қабылдау.
Осы Оферта-Шарттың талаптарын орындау.
4.3. Компанияның келесі құқықтары бар:
- Бағдарлама шарттарында көзделген қызметтерді өз күштерімен де, серіктестердің күшімен де көрсетуге және жұмыстарды орындауға;
-Клиент ұсынған ақпаратты, сондай-ақ клиенттің осы Оферта-Шарттың талаптарын орындауын тексеруге.
- Клиенттің зақымдалған көлігін тексеру және зерттеу.
- Осы Оферта-Шарттың 2.8-2.9-тармақтарына сәйкес компанияға клиентке қызмет көрсетуден және жұмыстарды орындаудан бас тартуға.
-Клиент осы Оферта-Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оферта-шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
-Компания клиентіне қызметтерді, анықтамалық-консультациялық ақпаратты ұсынудан толық немесе ішінара бас тартуға.
Бағдарламаға қосылған кезде Клиент хабарлаған автокөлікті есепке алу деректерінің (VIN-нөмірі және тіркеу нөмірі) компания қызметтеріне тапсырыс беру, сатып алу және/немесе алу кезінде клиент хабарлаған және/немесе ұсынған есепке алу деректеріне сәйкес келмеуі, сол сияқты компания қызметтеріне тапсырыс беру кезінде компанияға және/немесе Серіктеске ұсынылған ақпараттың шындыққа сәйкес келмеуі. көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы, көрсетілетін қызметтерді алу орны мен уақыты туралы ақпарат береді.
Клиенттің және/немесе үшінші тұлғаның клиенттің атынан және/немесе клиенттің тапсырмасы бойынша бағдарламаға қосылған кезде клиент хабарлаған/4.1-тармаққа сәйкес клиент өзгерткен есепке алу деректерінде көрсетілгеннен басқа автокөлікке қатысты қандай да бір іс-әрекеттерді (өзге тану тіркеу белгілерімен, сәйкестендіру нөмірлерімен және сол сияқты саралау белгілерімен) орындауға Тапсырыс берушінің және / немесе үшінші тұлғаның. осы Шарт-оферта.
Клиент осы Оферта-Шарттың талаптарын бұзған.
Егер Тапсырыс беру немесе қызметтерді сатып алу қажеттілігі клиенттің заңсыз мүдделерінен туындаса, сол сияқты оларды орындау тікелей және/немесе іс жүзінде компанияның қолданыстағы заңнаманың талаптарын, қоғамда қабылданған мораль мен мораль нормаларын бұзу қажеттілігімен байланысты болса.
4.4. Клиент пен компания арасындағы жазбаша нысанда жасалған және екі тарап қол қойған қосымша келісімнің талаптарында, егер бұл Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмесе, бас тарту мақсатында басқа да негіздер көзделуі мүмкін.
4.5. Компания:
- Клиентке оферта-шартты жасау алдында, оның ішінде қажет болған жағдайда ол үшін агентті тарта отырып, онымен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге.
- Клиентке осы Оферта-Шарттың, қолданыстағы заңнаманың талаптарына және әдеттегі іскерлік айналым жағдайында осындай қызметтерге қойылатын талаптарға сәйкес көлемде, тәртіппен және сапамен қызметтер көрсетуді қамтамасыз етуге.
- Осы Оферта-Шартта және қолданыстағы заңнамада көзделген негізде және тәртіппен өзге де қызметтерді көрсетуге.
- Клиентке қандай да бір жағдайларда компанияға жүгіну мақсатында ұсыну үшін қажетті құжаттар тізімін хабарлауға міндетті.
- Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, клиент туралы мәліметтерді жария етпеуге міндетті. Компания клиент туралы мәліметтерді осы Оферта-Шартта көзделген талаптарда, көлемде және тәртіппен өз серіктестеріне хабарлау құқығын өзіне қалдырады.
- Осы Оферта-Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді жасауға.
- Тараптардың өзара келісіміне қол жеткізген кезде немесе сот шешімі бойынша клиентке осы Шарт-оферта бойынша қызметтерді орындау кезінде клиент бағдарламаға қосқан автокөлікке келтірілген залал сомасын өтеуге.

5. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

5.1. Егер осы Оферта-Шартта көзделген тәртіппен шектелмеген тұлғалар тобының назарына жеткізілген прейскурантта өзгеше белгіленбесе, Клиент пен компания арасындағы осы Оферта - шартта белгіленген негізде, тәртіппен және шарттарда бағдарламаға қосылған кезде Клиент төлеген сома клиентпен ресімделетін құжаттарда көрсетілген бағдарламаның ұсынылған құнына тең болады.

5.2. Компания жүзеге асыратын, жарғылық қызмет шеңберінде көрсетілетін және осы Оферта-Шарттың 2-бөлімінде көзделмеген өзге де қызметтер мен іс-шаралардың құны мен оларды көрсету тәртібін компания сайтында орналастырылатын прейскурант түрінде белгілейді. Компания прейскурантты Клиентке қосымша хабарламай-ақ, оны сайтқа орналастыра отырып, бір жақты тәртіппен өзгертуге құқылы.

5.3. Клиент аумақтан, жауапкершілік аймағынан тыс анықтамалық-консультациялық қызметтерді, сондай-ақ 2.2-т.сәйкес тізбеге кірмейтін қосымша қызметтерді немесе қосымша қызметтер санын қоспағанда, қызметтерге/жұмыстарды орындауға тапсырыс берген жағдайда. және 2.4. т.бағдарламаны толтыру шеңберінде қызметтердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қосымша жұмыстар жүргізу қажет болған жағдайда, Клиент компания қызметтеріне оның компанияға қызметке жүгінген кезінде қолданылатын тарифке сүйене отырып, компания қызметтеріне ақы төлейді.

6. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР

6.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 438-бабына сәйкес, тараптар осы Оферта-Шарттың 5-бөлімінде көрсетілген қызметтер құнын төлеу Клиенттің осы жария офертаның толық, сөзсіз және анық білдірген акцепті болып табылады деп уағдаласты.

6.2. Бағдарламаға қосылған кезде Клиент компания қызметкерінде және/немесе серіктесінде, агентінде өтінішті толтырып, қол қоюға міндетті.

6.3. Компания клиентінің автокөліктің есептік деректерін (VIN-нөмірін) хабарламауы, сол сияқты Клиенттің кінәсінен олардың дұрыс емес хабарламасы компанияның жұмыстарды орындаудан бас тартуына және осы Оферта - Шартта көзделген басымдықтарды ұсынуына әкеп соғады.

6.4. Тараптар компания мен клиент арасындағы оферта-шарт агентке, компанияға және/немесе оның серіктесіне клиенттің бағдарламаға қосылуға деген ерік-жігерін және оның бағдарламаға қосылу құнын төлеу міндетін қамтитын құжаттарды тапсыру жолымен компанияның жария офертасы акцептелген сәттен бастап жасалған болып есептеледі деп келісті.

6.5. Тараптар компания мен клиент арасындағы оферта-Шарт осы Оферта-Шарттың 3.5-тармағында көзделген жағдайларда тоқтатылады деп келісті.

6.6. Тараптар оферта – Шартты Тараптар мерзімінен бұрын немесе егер оның қолданылу кезеңінде Тараптар осы Оферта-шартты жасасу кезінде негізге алған мән-жайлардың елеулі өзгеруі орын алса, бұл мән-жайлар соншалықты өзгерсе, егер мұндай өзгерістерді алдын ала болжауға болатын болса, Тараптар арасындағы оферта-шарт мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін деп уағдаласты жалпы, осы келісім - шарт бойынша келісілгеннен айтарлықтай ерекшеленетін шарттар жасалмайды немесе жасалмайды.

6.7. Тараптар осы Оферта-Шарттың шеңберінде тараптар арасында жазбаша жасалған, электрондық, телефондық және өзге де байланыс құралдары арқылы жіберілген және/немесе алынған хабарламалар, хабарлар, өтініштер және өзге де ықтимал хат алмасулар тең дәрежеде тиісті дәрежеде танылады деп келісті. Қысқа мәтіндік хабарламалар (SMS-хабарламалар) қызметтерін пайдалану кезінде оларды осындай хабарламаларды қабылдауға/беруге арналған құрылғыларға беру кезінде бұл ереже компания тарапынан жіберілген хабарламаларға ғана қолданылады. Компания осы Оферта-Шартта көзделген талаптармен және тәртіппен бағдарламаға қосылған кезде Клиент хабарлаған ақпаратты өз мақсаттарына парасатты және адал пайдалану құқығын өзіне қалдырады.

6.8. Тараптар компанияның қызметтері компанияда сақталатын есептік деректерде көрсетілген автокөлікке ғана көрсетіледі деп келісті. Автокөлік өзгерген жағдайда, Клиент бұл туралы компанияға осындай өзгеріс болған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. Компанияның аталған автокөлікпен қызмет көрсету міндеті есептік деректер өзгерген сәттен бастап 72 сағаттан кейін ғана туындайды. Мұндай өзгертуге оферта-Шарттың қолданылу мерзімі ішінде бір реттен артық жол берілмейді.

6.9. Тараптар есептік деректерде осы Оферта-Шартқа сәйкес қызметтер көрсету, Жұмыстарды орындау объектісі болып табылмайтын автокөліктерді көрсеткен клиенттер шұғыл техникалық көмек және автокөліктерді эвакуациялау шеңберінде қызметтер мен жұмыстарды пайдалануға құқылы емес деп уағдаласты. Компания көрсетілген Қызметтерді көрсетуге, клиенттің есебінен техникалық мүмкіндік болған кезде осындай автокөліктерге қатысты көрсетілген жұмыстарды орындауға құқылы.

6.10. Тараптар компания клиент тарапынан компания қызметтерін үш рет теріс пайдаланған жағдайда, сондай-ақ клиент осындай теріс қылықтар жасауға үш рет әрекет жасаған жағдайда клиентпен оферта-Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы деп келісті.

6.11. Тараптар клиенттің келесі әрекеттерін компанияның қызметтерін теріс пайдалану деп санауға келісті:

-Қызмет көрсету кезінде клиентке берілген компанияның жазбаша ұсынымдарын және осы Оферта-Шартта көзделген талаптар мен тәртіпте клиент қол қойған тапсырыс-нарядта тіркелген үш мәрте орындамау;

- Осы Оферта-Шартта көзделмеген жағдайларда көлік құралын немесе шұғыл техникалық көмекті тасымалдау жөніндегі қызметтерге Тапсырыс беру;

- Қажеттіліксіз техникалық көмек бойынша қызметтерге қасақана тапсырыс беру, сол сияқты компанияның осы Оферта-Шартта көзделген талаптарда және тәртіппен жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету қажеттілігін көрсеткен кезде компанияны қасақана алдау;

-Клиенттің компанияның осы Оферта-Шартта белгіленгеннен өзге тәртіппен жұмыстарды орындауына бағытталған кез келген қасақана іс-әрекеттері.

7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ, ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Компания мен клиент арасындағы барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Тараптар арасындағы дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

7.2. Тараптар оферта-Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер мұндай орындамау белгілі бір уақыт кезеңінің нақты жағдайлары кезінде еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайлары, оның ішінде Төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлар әрекеттерінің салдары болып табылған жағдайда жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына, оның ішінде, бірақ мұнымен шектелмей, жер сілкінісі, су тасқыны, найзағайдың түсуі, көшкін, температура, желдің күші және қалыпты тіршілік әрекетін болдырмайтын жауын-шашын деңгейі, билік пен басқару органдарының мораторийі сияқты стихиялық сипаттағы құбылыстар; ереуілдер және өзге де осындай мән-жайлар жатады.

7.3. Форс-мажорлық мән-жайлардың ықпалына түскен Тарап бұл туралы екінші Тарапқа осындай мән-жайлардың басталғаны туралы өзіне белгілі болған кезден бастап қисынды мерзімде хабарлауға міндетті.

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

8.1. Клиент пен компания арасындағы оферта-Шарттың барлық талаптары, маңыздыларын қоса алғанда, осы Оферта-Шартта келтірілген және оның ажырамас бөлігі болып табылады. Тараптар арасында жасалған және әрекет ететін оферта-Шарттың талаптарына кез келген өзгерістер орыс тілінде жазбаша түрде ресімделуі мүмкін, оған екі тарап және/немесе олардың уәкілетті өкілдері қол қояды, өзгерістер клиенттің назарына толық көлемде жеткізілген болып саналады және егер Тараптардың жазбаша келісімімен және / немесе олардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған болса, жарияланған сәттен бастап күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болады./ немесе ҚР қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбеген.

8.2. Ақылға қонымды қажетті уақытта осы Шарт қазақ тіліне аударылатын болады. Шарттың орыс және қазақ мәтіндері арасында қайшылықтар туындаған жағдайда шарттың орыс тіліндегі мәтіні басымдыққа ие болады.

8.3. Осы Оферта-Шартпен реттелмеген немесе толық реттелмеген барлық қалған жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады. Жауапкершілік аймағы осы Оферта-шарт шеңберінде эвакуациялау немесе техникалық көмек көрсету қызметтері төменде санамаланған Қазақстан Республикасы қалаларының аумағында және осы қалалардың барлығынан 30 (отыздан) бастап 100 (жүз) км дейінгі қашықтықта ұсынылады.

Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies