ҚЫРҒЫЗСТАН
ЖҰМЫС УАҚЫТЫ
ТӘУЛІК БОЙЫ 24/7
ТІЛ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бұл бағдарлама Қазақстан Республикасының 23.11.2015 жылғы Еңбек кодексінің және ҚР ДСӘДМ 25.12.2015 жылғы 31019 "Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқау беру және білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы" бұйрығының талаптарын іске асыру мақсатында жасалды. 

Бағдарлама "Автомотив Ассистанс Альянс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Компания) қызметкерлерінің өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттарды қысқарту жөніндегі алдын алу шараларын қамтамасыз ету мақсатында оларды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы практикалық қызметте қолдану мақсатынд еңбекті қорғау жөнінде қажетті білім алуына арналған. 

Еңбекті қорғау бойынша оқудан өту нәтижесінде компания қызметкерлері еңбекті қорғау негіздері, ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару негіздері туралы, еңбекті қорғау және өндірістік қызмет қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз етудің арнайы мәселелері бойынша, өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіби сырқаттардан зардап шеккендерді әлеуметтік қорғау туралы білім алады. 

Бөлім 1. Еңбекті қорғау негіздері

Тақырып 1.1. Адамның еңбек қызметі

Адамның еңбек қызметі туралы жалпы түсінік. Еңбек қоғам мен жеке адамның өмір сүру көзі ретінде. Еңбек бөлінісі және жалдамалы (кәсіби) еңбек.
Еңбектің қосарлы сипаты: еңбек материалдық әлемді өзгерту процесі ретінде (қарапайым еңбек процесі) және еңбек әлеуметтік қатынас ретінде (жұмыс беруші мен қызметкердің еңбек қатынастары). 

Адам ағзасы және оның қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі туралы жалпы мәліметтер. Ішкі тұрақтылық (гомеостаз) және оның өзгеретін жағдайларға бейімделуі (бейімделу) туралы түсінік. Денсаулық, сырқат, жарақат, өлім ұғымдарының медициналық анықтамасы. 

Еңбек жағдайлары: өндірістік орта және еңбекті ұйымдастыру. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар және олардың жіктелуі. Еңбек процесінің ауырлығы мен шиеленісі. Ауыр жұмыстар және еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстар. Оңтайлы және қолайлы еңбек жағдайлары. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаны, кәсіби сырқатты, еңбек ету қабілетінен айрылуды және кәсіптік еңбек ету қабілетінен айрылуды анықтауға әлеуметтік-құқықтық тәсіл. Кәсіптік еңбекке қабілеттіліктен және өмір сүру мүмкіндігінен айырылу адам мен қоғам үшін әлеуметтік қауіп ретінде.

Тақырып 1.2. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары

"Еңбек қауіпсіздігі" түсінігі.

Еңбек қауіпсіздігінің негізгі міндеті - қызметкерлерге зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерін болғызбау; олардың әсер ету деңгейін белгіленген нормативтерден аспайтын деңгейге келтіру және олардың физиологиялық салдарларын - жарақаттар мен ауруларды барынша азайту.
Тәуекел ұғымы қауіп өлшемі ретінде. Қауіпті анықтау және тәуекелді бағалау. 

Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары: технологиялық процестерді жетілдіру, жабдықтарды жаңғырту, қауіп көздерін жою немесе шектеу, олардың таралу аймағын шектеу; жеке және ұжымдық қорғану құралдары. 

Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық-техникалық және санитарлық-гигиеналық және өзге де іс-шаралар жүйесі; олардың тиімділігін бағалау.
Техникалық, технологиялық, экологиялық және эргономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың өзара байланысы. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалау. 

Тақырып 1.3. Еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің негізгі принциптері

"Еңбекті қорғау" ұғымы

Еңбекті қорғаудың негізгі міндеті-өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттардың алдын алу және олардың әлеуметтік салдарын барынша азайту.
Әлеуметтік қолайлы тәуекел ұғымы. 

Іс-шаралар жүйесі ретінде еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары: еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында қажетті шараларды жүзеге асыру; жұмыс берушілер мен қызметкерлердің еңбекті қорғау саласындағы әлеуметтік әріптестігі; қызметкерлердің еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келетін жағдайларда еңбекке құқығын қорғау кепілдіктері; ауыр жұмыстар және зиянды және (немесе) зиянды жұмыстар үшін өтемақылар) қауіпті еңбек жағдайларына; қызметкерлерді өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіби сырқаттарды әлеуметтік сақтандыруға құқығы бар.; өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіби сырқаттан зардап шеккен қызметкерлерді медициналық, әлеуметтік және кәсіптік оңалту.
Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің экономикалық механизмі және қаржылық қамтамасыз етілуі. Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсарту жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру. Еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалау. Алдын-ала келтірілген залал, тікелей және жанама шығындар туралы түсінік. 

Экономикалық, технологиялық, экологиялық, эргономикалық қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің өзара байланысы. 

Тақырып 1.4. Еңбек құқығының негізгі ережелері

Еңбек құқығының негізгі ұғымдары.

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі және еңбек құқығы нормаларын қамтитын басқа да нормативтік құқықтық актілер. Еңбек құқығы және әлеуметтік-еңбек қатынастарын мемлекеттік тарапынан реттеу. 

Еңбек шартының түсінігі. Еңбек шартының азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттардан айырмашылығы. 

Еңбек шартының мазмұны. Еңбек шартының жалпы ережелері: Тараптар және мазмұны; жұмысқа қабылдау кезіндегі кепілдіктер; еңбек шартының мерзімі; еңбек шартын жасасу тәртібі және оны тоқтату негіздері; жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ. "Ауыстыру" және "орын ауыстыру" ұғымдары. Өндірістік қажеттілік бойынша басқа жұмысқа уақытша ауыстыру: ауыстырудың негіздері, мерзімдері және тәртібі. Басқа жұмысқа ауысу түрлері. Еңбек шартының елеулі талаптарын өзгерту. Еңбек шартын қызметкерлердің бастамасы бойынша және жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу тәртібі. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. Еңбек тәртібі: жасаған еңбегі үщін көтермелеу, тәртіптік жазалар қолдану. Тәртіптік жазалардың түрлері; тәртіптік жазаларды қолдану тәртібі, тәртіптік жазаларды алып тастау. Ішкі еңбек тәртібінің ережелері. Әйелдердің, кәмелетке толмаған балалары бар немесе олардың отбасының науқас мүшелеріне күтім жасауды жүзеге асыратын қызметкерлердің еңбегін қолдануды реттейтін еңбек заңнамасының нормалары; он сегіз жасқа толмаған адамдардың еңбегін реттеу ерекшеліктері. Ауыр жұмыстар мен еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарды атқарғаны үшін қарастырылған жеңілдіктер мен өтемақылар. 

Еңбекке ақы төлеу және жалақы: негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Жұмыс қалыпты жағдайдан ауытқыған жағдайларда орындалған жағдайда еңбекақы төлеу.
Еңбек заңнамасын бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі. 

Тақырып 1.5. Еңбекті қорғаудың құқықтық негіздері 

Еңбекті қорғаудың құқықтық көздері: Қазақстан Республикасының Конституциясы; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі; еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де нормативтік құқықтық актілер. 

Заңдардың және еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де нормативтік құқықтық актілердің қолданылуы. 

Еңбекті қорғау туралы Нормативтік құқықтық актілерде қамтылған еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған қағидаларды, рәсімдер мен өлшемшарттарды белгілейтін еңбекті қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптары. 

Еңбекті қорғаудың, Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, ішкі істер министрлігінің, ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің Мемлекеттік нормативтік талаптарын қамтитын нормативтік құқықтық актілер: қолданылу саласы, әзірлеу, бекіту, келісу және қайта қарау тәртібі.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі: еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары: қызметкерлердің еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келетін жағдайларда еңбекке құқық және құқық кепілдіктері; жұмыс берушінің қауіпсіз жағдайларды және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері; қызметкердің еңбекті қорғау саласындағы міндеттері. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі өндірістегі жазатайым оқиғадан немесе кәсіби сырқаттар салдарынан келтірілген зиянды өтеу мәселелеріне қатысты бөлігінде. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін қылмыстық жауаптылығына қатысты бөлігінде.
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылығына қатысты бөлігінде.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіби сырқаттардан міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілері. 

Қазақстан Республикасының Салық кодексі қауіпсіз еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге және еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсартуға арналған шығындарды жатқызуға қатысты бөлігінде.

Тақырып 1.6. Еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу

Еңбекті қорғауды мемлекеттік басқарудың құқықтық негіздері. Еңбекті қорғауды мемлекеттік басқару органдарының құрылымы.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің және өзге де органдар мен атқарушы биліктің еңбекті қорғау саласындағы функциялары мен өкілеттіктері. 

Еңбек заңнамасының және еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын мемлекеттік қадағалау және бақылау органдары. 

Тақырып 1.7. Қызметкерлердің еңбекті қорғау және еңбек тәртіптемесі талаптарын сақтау жөніндегі міндеттері мен жауапкершілігі

Қызметкерлердің еңбекті қорғау жөніндегі Еңбек міндеттері. Қызметкерлердің еңбекті қорғау талаптарын (өздерінің еңбек міндеттерін) орындамағаны үшін жауаптылығы. 

Тақырып 1.8. Лауазымды адамдардың еңбек туралы және еңбекті қорғау туралы Заңдардың талаптарын сақтау жөніндегі міндеттері мен жауапкершілігі

Еңбек туралы және еңбекті қорғау туралы Заңдардың талаптарын бұзғаны немесе орындамағаны үшін лауазымды адамдардың әкімшілік және қылмыстық жауаптылығы.

Бөлім 2. Ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару негіздері

Тақырып 2.1. Жұмыс берушінің қауіпсіз еңбек жағдайларын және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері 

Жұмыс берушінің еңбекті қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптары бар, еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған қағидаларды, рәсімдер мен өлшемшарттарды белгілейтін заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтау жөніндегі міндеттері. 

Жұмыс беруші және оның лауазымды тұлғалары. Басшылар, мамандар, орындаушылар. Қызметкерлер - компания басшылары мен мамандары арасында еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету бойынша жұмыс берушінің функционалдық міндеттерін бөлу. 

Тақырып 2.2. Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау 

Жұмыс орындарын аттестаттауды өткізудің мақсаттары, міндеттері және тәртібі.
Жұмыс орнының картасын толтыру. Ұқсас жұмыс орындары.
Аттестатталған, аттестатталмаған және шартты түрде аттестатталған жұмыс орындары.
Жарақат қауіпсіздігі бойынша хаттаманы толтыру.
Іс-шараларды қорытындылау, талдау және жоспарлау.
Жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелерін пайдалану. 

Тақырып 2.3. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу 

Нұсқаулықтарды тағайындау. Әзірлеу және бекіту тәртібі. Нұсқаулық мазмұны. Нұсқаулық тілі. Нұсқаулық құрылымы.

Тақырып 2.4 Еңбекті қорғау бойынша оқытуды ұйымдастыру және ұйым қызметкерлерінің еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеру 

Жұмыс берушінің қызметкерлерді жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне оқытуды, еңбекті қорғау бойынша нұсқаманы, жұмыс орнында тағылымдаманы, еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруді қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері. 

Қызметкерлердің еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне оқытудан, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамадан, жұмыс орнында тағылымдамадан өтуден, еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруден өту жөніндегі міндеттері. 

Басшылар мен мамандардың еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеру және еңбекті қорғау бойынша оқытуды ұйымдастыру.
Еңбекті қорғау жөніндегі қызметкерлерге нұсқамалардың түрлері мен мазмұны. Еңбекті қорғау жөніндегі бағдарламаларды әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі. 

Тақырып 2.5. Еңбек жағдайлары үшін өтемақы беру; қызметкерлерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету

Еңбек жағдайлары үшін өтемақылар.
Жұмыс берушінің қызметкерлерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері. Қызметкерлердің жеке қорғану құралдарын қолдану жөніндегі міндеттері. 

Қызметкерлердің жарақаттануы мен кәсіби сырқатқа шалдығуының алдын алуға бағытталған профилактикалық іс-шаралар қатарындағы жеке қорғану құралдарының рөлі мен орны.
Жеке қорғаныс құралдарының жіктелуі, оларға қойылатын талаптар.
Кезекші жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету тәртібі. Қызметкерлерге жеке қорғану құралдарын беруді есепке алуды және бақылауды ұйымдастыру.

Тақырып 2.6. Кәсіби сырқаттанушылықтың алдын алу негіздері

Кәсіби сырқаттың негізгі себептері.
Өндірістік-шартты сырқаттар туралы түсінік.
Ең көп таралған кәсіби сырқаттардың түрлері және олардың пайда болу себептері.
Кәсіби сырқаттардың алдын-алудың негізгі алдын-алу шаралары. Кәсіби жарамдылық және кәсіби таңдау. Алдын-ала (жұмысқа қабылдау кезінде) және мерзімді медициналық тексерулер. 

Тақырып 2.7. Еңбекті қорғау жөніндегі құжаттама және есептілік

Еңбекті қорғау бойынша қажетті құжаттар тізбесі.
ҚжЕҚ бойынша басшылық, қызметкерлер арасында еңбекті қорғау бойынша міндеттерді бөлу туралы бұйрықтар. Еңбекті қорғау жөніндегі Нұсқаулық. Еңбекті қорғау бойынша нұсқамаларды, оқытуды жүргізуді есепке алу. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды және кәсіби сырқаттарды құжаттау.
Еңбекті қорғау бойынша есеп беру және есеп беру құжаттарының нысандары. Әртүрлі үлгідегі құжаттарды сақтау тәртібі мен мерзімдері.

Бөлім 3. Еңбекті қорғау және өндірістік қызмет қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз етудің арнайы мәселелері

Тақырып 3.1. Өндірістік жарақаттанудың алдын алу негіздері

Өндірістік жарақаттанудың негізгі себептері. Өндірістік жарақаттардың түрлері (өндірістегі жазатайым оқиғалар).
Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан қорғаудың негізгі әдістері. өндірістік жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-шаралары.
Ұжымдық қорғаныс құралдарының негізгі түрлері. Жарақаттанудың алдын алудың негізгі ұйымдастырушылық тәсілдері.

Тақырып 3.2. Ғимараттар мен құрылыстардың, жабдықтар мен құрал-саймандардың, технологиялық процестердің қауіпсіздігін техникалық қамтамасыз ету

Технологиялық процестердің қауіпсіздігі. Көлік жолдарын қоса алғанда, ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігі. Кеңсе жабдықтары мен құралдарының қауіпсіздігі. Өндірісте қызметкерлер мен бөгде адамдардың рұқсатсыз әрекеттерінен қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

Тақырып 3.3. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Электр жарақатының негізгі себептері мен түрлері.
Электр тогының әсер ету ерекшелігі. Шектік сезілетін, жіберілмейтін және фибрилляциялық токтар. Жанасу кернеуі. Электр тогының әсер ету факторлары.
Адамның электр тогымен зақымдану дәрежесі бойынша үй-жайларды жіктеу. Электр тогымен зақымданудан қорғау құралдары.
Электр қондырғыларындағы жұмыстарды қауіпсіз орындау жөніндегі ұйымдастыру іс-шаралары.

Тақырып 3.4. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Жалындау мен таралуы туралы негізгі ұғымдар. Өрт пен жарылыстың қауіпті (зақымдайтын) факторлары.
Өрт қауіпсіздігінің негізгі қағидаттары: жанғыш қоспаның пайда болуын болдырмау; тұтану көзінің жанғыш ортаға енгізілуін болдырмау; өртті сөндіруге және жану салдарын жоюға дайындық. 

Өрттің алдын алу міндеттері. Өрттен қорғау жүйелері. Үй-жайларды жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша санаттарға бөлу.
Хабарлау және өрт сөндіру құралдары. Өрт кезінде адамдарды эвакуациялау.
Кәсіпорын әкімшілігінің өрт қауіпсіздігі саласындағы міндеті мен жауапкершілігі.

Бөлім 4. Өндірісте зардап шеккендерді әлеуметтік қорғау

Тақырып 4.1. Келтірілген зиянды өтеудің жалпы құқықтық қағидаттары

Азаматтық құқықтағы зиян, зиянды өтеу және зиян келтіру ұғымы. Үшінші тұлғалар. Заңды тұлғаның немесе азаматтың өз қызметкерлеріне келтірілген зиян үшін жауапкершілігі. Айналасындағыларға жоғары қауіп туғызатын қызмет арқылы келтірілген зиян үшін жауапкершілік. Зиян келтірген тұлғаға регресс құқығы. Денсаулықтың зақымдануынан келтірілген зиянды өтеудің көлемі мен сипаты. Материалдық және моральдық зиян. Азаматтық құқықтағы зиянды өтеу шарттары. Моральдық зиянды өтеу тәсілі мен мөлшері.

Тақырып 4.2. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және есепке алу тәртібі

Кәсіби жарақаттану себептері. Жазатайым оқиғалардың түрлері мен біліктілігі. Орын алған жазатайым оқиғалар туралы ақпаратты беру тәртібі. Оларға байланысты қолданылатын бірінші кезектегі шаралар. Тексеру жөніндегі комиссияны құру. 

Өндірістегі жазатайым оқиғалар туралы ақпарат беру тәртібі. Зерттелетін оқиғалардың жалпыланған себептерін, ұқсас оқиғалардың алдын-алу шараларын әзірлеу.

Тақырып 4.3. Кәсіби сырқаттарды тергеп-тексеру және есепке алу тәртібі

Кәсіби сырқаттардың себептері және олардың жіктелуі. Зиянды өндірістік факторлардың әсерінен болатын жіті және созылмалы кәсіби сырқаттарды (улануларды) тексеру және есепке алу. Кәсіби сырқат (улану) туралы алдын ала және түпкілікті диагноз қою. Жіті немесе созылмалы кәсіби сырқат жағдайы туралы, диагнозды белгілеу, өзгерту немесе алып тастау туралы уақтылы хабарлау жауапкершілігі. 

Кәсіби сырқаттың пайда болу жағдайлары мен себептерін тексеру тәртібі.

Тақырып 4.4. Өндірісте зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету

Жарақат, қан кету, күйік, электр тогымен зақымдану, химиялық заттармен улану кезіндегі алғашқы медициналық көмек.
Жарақат кезінде алғашқы медициналық көмек (сынықтар, созылулар, шығулар, көгерулер және т.б.). 

Алғашқы медициналық көмек көрсету кезіндегі реанимация әдістері. Жанама жүрек массажы. Өкпені жасанды желдету.
Төтенше жағдайларда, жол-көлік апаттарында, өрт кезінде және т. б. зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету ерекшеліктері.
Зардап шеккендерді олардың жай-күйі мен зақымдану сипатын ескере отырып тасымалдау, басқа орынға ауыстыру. 

Алғашқы көмек көрсету бойынша ұсыныстар. Қабылдауларды көрсету. Алғашқы көмек көрсету кезінде персоналға қойылатын талаптар. 

Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies